Flirt Marie Terezie s obrazovkou

V uplynulém roce si Evropa připomněla 300. výročí narození Marie Terezie. Panovnici, která více než čtyřicet let úspěšně vládla říši, rozkládající se na území dnešních dvanácti evropských států, nedávno připomněl dvoudílný televizní film. Projekt české, rakouské, slovenské a maďarské televize se zaměřil na příběh Mariiny lásky a manželství s Františkem Štěpánem Lotrinským a na její nástup na trůn a získání uherské koruny. Velkolepé dílo s dvěma tisícovkami komparzistů a Vojtěchem Kotkem v roli královnina manžela u nás nesklidilo příznivé kritiky. Vytýkáno mu bylo romantizující pojetí i zaměření na vztahové propletence. Recenze se hemžily invektivami typu „telenovela“ či „rakouská Angelika“. Z pedagogického hlediska je však každý „oživlý dějepis“ vítaný. Žákům při sledování snímku dojde, že Marie Terezie nebyla jen figurka z učebnice, co zavedla povinnou školní docházku, ale také člověk z masa a kostí. A vlastně celebrita. A fešanda. Vždyť se do ní zamiloval i Vojta Kotek! To by mohlo fungovat.


V uplynulém roce si Evropa připomněla 300. výročí narození Marie Terezie. Panovnici, která více než čtyřicet let úspěšně vládla říši, rozkládající se na území dnešních dvanácti evropských států, nedávno připomněl dvoudílný televizní film. Projekt české, rakouské, slovenské a maďarské televize se zaměřil na příběh Mariiny lásky a manželství s Františkem Štěpánem Lotrinským a na její nástup na trůn a získání uherské koruny. Velkolepé dílo s dvěma tisícovkami komparzistů a Vojtěchem Kotkem v roli královnina manžela u nás nesklidilo příznivé kritiky. Vytýkáno mu bylo romantizující pojetí i zaměření na vztahové propletence. Recenze se hemžily invektivami typu „telenovela“ či „rakouská Angelika“. Z pedagogického hlediska je však každý „oživlý dějepis“ vítaný. Žákům při sledování snímku dojde, že Marie Terezie nebyla jen figurka z učebnice, co zavedla povinnou školní docházku, ale také člověk z masa a kostí. A vlastně celebrita. A fešanda. Vždyť se do ní zamiloval i Vojta Kotek! To by mohlo fungovat.     


 


Jan Nejedlý