S Povídálkem proti ráčkování

K mnoha publikacím, které se označují za logopedické, přibyla další. Cílem Logopedických her s Povídálkem je zautomatizovat správnou artikulaci hlásky R v době, kdy už dítě při zvýšené pozornosti tuto hlásku vysloví správně, ale ještě ji nepoužívá v běžné komunikaci.


K mnoha publikacím, které se označují za logopedické, přibyla další. Cílem Logopedických her s Povídálkem je zautomatizovat správnou artikulaci hlásky R v době, kdy už dítě při zvýšené pozornosti tuto hlásku vysloví správně, ale ještě ji nepoužívá v běžné komunikaci. 


Placená zóna