Pololetní vysvědčení

Blíží se pololetní vysvědčení. Má podle vás smysl, nebo jen zatěžuje pedagogickou administrativu a žáky zbytečně stresuje? Klasifikujete v pololetí z hlediska motivace přísněji než na konci školního roku? Nebylo by lepší pololetní vysvědčení zrušit nebo nahradit jinou formou hodnocení?


V pololetí hodnotím stejně jako na konci školního roku. Pololetní vysvědčení by se zrušit určitě mohlo. V pololetí by stačilo ohodnotit např. slovně, vypíchnout žákovy silné a slabé stránky a motivovat konkrétními návrhy. Konec školního roku by poté známkou shrnul celoroční snahu, přístup i případný vývoj. 


Radka Poláková, ZŠ Praha Klánovice


 


Otázka hodnocení výsledku výchovně-vzdělávací činnosti v základním vzdělávání je daleko složitější než jen momentální zrušení pololetního vysvědčení. Naše škola se přiklání k formě formativního hodnocení, klasické hodnocení známkami je pro nás jen částí celého hodnocení žáka, které v dnešní době uspokojuje spíše rodiče a prarodiče.


Jana Hirková, ZŠ Hovorčovice


 


Pololetní vysvědčení smysl určitě má, neboť deset měsíců je příliš dlouhá doba. Výsledky hodnocení jsou pravděpodobně o něco přísnější s motivačním prvkem, vyjma 9. ročníku kvůli průměru na přihlášky. 


Rostislav Pytlík, ZŠ Ostrava-Hrabůvka


Placená zóna

-red