Zbytečné vysvědčení?

Jaká forma klasifikace či hodnocení žáků by podle vás byla adekvátní na konci tohoto netradičního pololetí? A co s žáky, kteří se do distanční formy výuky vůbec nezapojili? Existují na vaší škole takoví?

Budeme vycházet z metodického pokynu MŠMT, hodnotit snahu a přístup k distanční výuce. V jejím rámci dostávají žáci každodenní zpětnou vazbu, neznámkujeme a hodnotíme především formativně. Dle našich pedagogů by bylo nejspravedlivější hodnocení, které se dříve používalo u zájmových útvarů – pracoval úspěšně, pracoval a nepracoval. O známku v tomto netradičním pololetí opravdu nejde. Na naší škole se zapojili do distanční výuky téměř všichni žáci. 96 % žáků pracuje pravidelně s učiteli v prostředí Google Classroom. Jsem na své učitele pyšná, že dokázali zapojit celou školu. Spolupráce mezi učiteli, žáky a rodiči funguje skvěle. Komunikaci s ostatními žáky zajišťují učitelé prostřednictvím donášky pracovních listů a úkolů a konzultacemi s žáky po telefonu. Pouze s šesti žáky (z celkového počtu 400) máme potíže s aktivnějším zapojením. I když mají technické vybavení k on-line výuce, využívají spíše možnosti, že distanční výuka není pro základní školu povinná, přistupují k ní ledabyle, a prodlužují si tak své „prázdniny“.

Iva Lokajová, ZŠ Mnichovická, Kolín


Klasifikuji pravda mírněji, protože je obtížnější zpětná vazba, a do hodnocení budu započítávat i aktivitu a nasazení. Samozřejmě pokud má student objektivní potíže, které mu v zapojení překáží, tak to budu zohledňovat, nemá smysl trestat někoho za slabý signál.  A co s žáky, kteří se do distanční formy výuky vůbec nezapojili? Máme jich minimum. Těch několik, které učím já, se zapojuje tu a tam, byli to lemplové i „zaživa“, lemplačí o sto šest nadále. Vím, že to není objektivní překážkou, takže je tu výrazná šance, že nebudou klasifikováni.

Veronika Válková, Gymnázium Na Pražačce, Praha 


Placená zóna

Jan Nejedlý