Každé dítě má právo být šťastné

Svět dětí je protkán směsicí příjemných i nepříjemných zážitků, které zásadním způsobem ovlivňují jejich psychický a fyzický vývoj. Pojďme si ukázat, jak se nenechat pohltit neúspěchem a negací.


Stabilní zázemí v kompletní láskyplné rodině bohužel pro stále více dětí není samozřejmostí. Některé jsou navíc vystavovány posměškům spolužáků, šikaně či trpí různými zdravotními komplikacemi. Aby si i přes celou řadu dalších možných úskalí a nevýhod mohly užívat každého dne na světě s úsměvem na tváři a vyzrát ve zdravou silnou osobnost, mohou využívat afirmace.    


 


Změňte pohled na svět


Co jsou to afirmace? Afirmace jsou veškeré naše myšlenky a představy o sobě i okolním světě. Vyřčené nahlas či jen v duchu pokaždé zásadně mění náš životní pohled i postoj. Převažují-li v naší mysli slova kladná spojená s láskou, radostí a nadějí, podporují optimistický přístup, dodávají vitalitu a prodlužují délku života. Podílejí se na rozvoji správné míry sebevědomí a učí asertivnímu chování. 


Naproti tomu výrazy vyjadřující hněv, zlobu a závist ještě více zesilují jejich škodlivý účinek na lidský organismus v podobě pocitů úzkosti, strachu nebo paniky. Dlouhodobě vedou k prohlubování vnitřní nejistoty, vzniku komplexů a psychosomatických potíží. Jsou rovněž příčinou projevů agresivity, bezohlednosti a sobeckosti.  


Placená zóna