Dohlížet a trestat

Tělesné tresty byly v českých školách oficiálně zakázány v roce 1870. Jak tedy mají dnešní učitelé a vychovatelé nehodná dítka trestat?


Když jsem přemýšlela o tématu trestů, vybavila se mi scéna z filmu Život Briana. Jedné noci chytí setník římského vojska Briana, jak čmárá na zeď prefektova paláce v Jeruzalémě: „Římané, jděte domů!“ – jenže v jeho latině je množství chyb. Setník se rozzlobí, řádně Briana vypeskuje, přezkouší z příslušných gramatických pravidel, sám všechny chyby v nápise opraví a dodá: „Tak a teď to stokrát přepiš.“ 


Setník rovněž nezapomene zmínit, jaký trest Briana čeká, když úkol nebude do svítání hotov. Vzhledem k tomu, že šlo o uříznutí jistých, pro muže poměrně citlivých orgánů, do rána byla celá plocha Pilátova paláce na neuvážený příkaz římského důstojníka pokryta protiřímskými nápisy.


Trest v podobě přepisování se v pojetí britské komediální skupiny Monty Python poněkud minul účinkem. Jaká je podoba tuzemských školních trestů? 


 


Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola nebo v online archivu.

Daniela Kramulová