Nejoblíbenější dětská kniha

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vyhlašuje již 26. ročník ankety o nejoblíbenější knihu pro děti a mládež vydanou v uplynulém roce. Vyplněné anketní lístky můžete posílat do 25. března 2019 (viz www.npmk.cz). Akce s podtitulem „Suk – čteme všichni“ je celostátní anketa dětí, učitelů a knihovníků školních a veřejných knihoven. Cílem je upozornit pedagogickou i ostatní veřejnost na nové tituly v oblasti dětské literatury a zároveň postihnout čtenářské preference dětí. Akce je pojmenována po profesoru Františku Václavu Sukovi, předním pedagogovi, který založil studijní knihovnu literatury pro mládež. Tato knihovna dnes nese název Sukova studijní knihovna literatury pro mládež, a je speciální částí knihovních fondů Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského


Čteme všichni


Hlasuje se ve čtyřech kategoriích. Cenu dětí a Cenu knihovníků může získat jakákoli kniha vydaná v České republice za předchozí kalendářní rok. Cena Noci s Andersenem se uděluje knize, která získala nejvyšší počet hlasů dětí nocujících v knihovnách v rámci Noci s Andersenem. Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství je udělována na základě rozhodnutí nejméně pětičlenné poroty učitelů českého jazyka, případně společenskovědních předmětů. Cena se uděluje maximálně pěti titulům bez určení pořadí.


         Akci pořádá od roku 1993 Pedagogická knihovna J. A. Komenského ve spolupráci s dětskými odděleními veřejných knihoven a spolupracuje také se Svazem knihovníků a informačních pracovníků. Z došlých hlasovacích lístků bude na konci března vylosováno padesát dětí, které získají knižní dar. U zrodu ankety stála v 90. letech publicistka a knihovnice Ivana Hutařová, autorka odborných publikací o dětské literatuře. 


Placená zóna