Jižní Morava čte!

Knihovny jsou – po škole a rodině – třetím nejdůležitějším místem rozšiřování čtenářských dovedností dětí. Moravská zemská knihovna proto organizuje soutěž Jižní Morava čte, jejímž cílem je podpora dětského čtenářství a nástrojem k tomu jsou právě knihovny. Projekt vznikl v roce 2016 a do dnešních dní se do něj zapojilo na patnáct tisíc dětí.

Knihovny v rámci kampaně Jižní Morava čte pořádají pestrou škálu různých akcí posilujících čtenářské dovednosti – společná čtení, povídání s lokálními autory, dílničky s knižními ilustrátory. Akce knihoven také podporují mezigenerační setkávání a vyzdvihují vztah k regionu, v němž děti žijí. Oblibě se těší spolupráce s místními kronikáři, pamětníky či řemeslníky. Někde se čtou pověsti jako za starých časů při draní peří, jinde děti zkouší psát husím brkem na pergamen. Někde děti putují místními čtvrtěmi a ulicemi a čtou z kronik, aby se blíže seznámily s historií. Jinde se čte v čajovnách anebo v muzeu. Za tři ročníky trvání projektu se takto uskutečnilo 739 akcí.


Stoleté jubileum

Tuzemské veřejné knihovny navíc v letošním roce slaví jubileum, a to dokonce stoleté. Díky prvnímu knihovnímu zákonu z roku 1919, který ukládal všem obcím založení a financování knihoven, má Česká republika dodnes nejhustší síť knihoven nejen v Evropě, ale dokonce na světě. Co vše se v knihovnách malých či větších obcí a měst nyní odehrává? Zdaleka už to nejsou jen místa čítáren či půjčoven. Jejich role a působnost v obci se za uplynulých sto let velmi rozšířila ať do roviny vzdělávací anebo komunitní.

Zapůjčit dnes si lze nejen knihy, časopisy, audioknihy či e-knihy, ale třeba také deskové a společenské hry, didaktické hračky, čtecí brýle nebo potřebný obyčejný deštník. V knihovnách je také možné se společensky vyžít – seznámit se se spisovateli na jejich autorských čteních, vyslechnout si besedy se známými tvůrci či osobnostmi regionu, děti si mohou užívat různé programy jak vzdělávacího charakteru (jak vyhledávat informace, jak se chovat na síti bezpečně, jak čelit kyberšikaně), tak se mohou zúčastnit spousty soutěží (Lovci perel, Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka) či čtenářských kampaní vůbec. Z kampaní lze jmenovat nejznámější Celé Česko čte dětem, Rosteme s knihou či novější projekt Bookstart aneb s Knížkou do života určený novorozeňatům a našim nejmenším.

Tajemství knihovny

V rámci akce Jižní Morava čte probíhá také literární soutěž. Děti píší příběhy na dané téma, ty nejmladší mohou malovat obrázky, a naopak ty starší mohou přihlásit i audiovizuální dílo. Soutěž je otevřena pro jednotlivce i kolektivy. Výtvory přihlašují účastníci do knihoven v kraji, přičemž každý rok organizuje regionální kola okolo šedesáti obecních knihoven. Díky dobrým vazbám knihoven na místní školy se pak klání často účastnily celé třídy. Ti nejlepší z regionálních kol postupují do krajského kola. Slavnostní vyhlášení spojené se čtením vítězných prací se pak koná v prosinci v brněnském Divadle Polárka a Hvězdárně a planetáriu Brno.

V loňském roce děti v rámci akce Jižní Morava čte rozvinuly fantazii o tom, jaká bude jejich obec za sto let. Letošním tématem soutěže, zaměřené k oslavě zmíněného jubilea, je Tajemství knihovny. „Už teď se těšíme na psané příběhy či obrázky od dětí, literární žánr je libovolný – pohádka, příběh, báseň či komiks. Vždy nás mile překvapí, s čím vším děti přijdou,“ uvedla koordinátorka projektu Adéla Dilhofová. 

Více informací na http://www.jiznimoravacte.cz/, kde také najdete kontakt, kam zaslat soutěžní práce dětí. Další info na: facebook.com/jiznimoravacte.