Odešel Vojmír Srdečný

Ve věku nedožitých sta let zemřel jeden z posledních pamětníků nacistické perzekuce českých vysokoškolských studentů, dlouholetý pedagog a propagátor sportu Vojmír Srdečný.


Vojmír Srdečný se narodil v roce 1919 v Albrechticích nad Orlicí v rodině zakladatele tamního Sokola. Na podzim roku 1939 nastoupil ke studiu na Ústav pro vzdělání profesorů tělesné výchovy na Univerzitě Karlově v Praze. Toho roku se 28. října zúčastnil protinacistické demonstrace a poté tryzny za Jana Opletala. Po pěti týdnech studia, 17. listopadu 1939, vtrhlo na jeho kolej gestapo a stovky studentů včetně něho byly deportovány do koncentračního tábora v Sachsenhausenu–Oranienburgu. Po jednom roce, jednom měsíci a jednom dni byl Srdečný propuštěn a vrátil se do Albrechtic. Následně byl nuceně nasazen ve fabrice Guss-und Metallgesellschaft v Holicích. 


Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola nebo v online archivu.