Odkdy začít s angličtinou?

Vyučuji angličtinu na mezinárodní škole, kde děti často začínají s nulovou znalostí anglického jazyka. Rodiče se mě ve škole často ptají, odkdy je nejvhodnější s angličtinou začít a jakou formou děti jazyk nejlépe naučit.

Pokud chceme, aby pro dítě byla angličtina něco samozřejmého, co nepovažují jen za předmět ve škole, ale za součást svého každodenního života, je vhodné začít co nejdříve. Co je tím myšleno? Třeba již od třech měsíců věku dítěte! 


Demo hodina

Někdo by si mohl ťukat na čelo a oponovat, že přeci tříměsíční dítě není možné ještě něco učit. Malým dětem však můžeme už od narození přehrávat básničky, písničky a pohádky. Děti jim sice nerozumí, ale vnímají tón a melodii jazyka, který jim později nebude připadat cizí. 

Postupně můžeme přidávat obrazový materiál jako například obrázky zvířat, které můžeme v rámci her pojmenovávat anglicky. S postupem času, pokud uvidíme v dítěti zájem, můžeme malého žáčka přihlásit do anglického kroužku. Je však naprosto zásadní, aby výuka nebyla vedena formálním způsobem, tedy tradiční sezení v lavici, kdy děti pasivně poslouchají a zapisují slovíčka, ale hravou formou. Doporučuji rodičům, aby před zapsáním žáčka do anglického kroužku navštívili tzv. demo hodinu, kde sami uvidí, jakým způsobem je výuka vedena. Výuka formou hry zaujme téměř každé dítě. Nejvhodnější je dětem nabídnout více učících metod a nechat je vybrat.

Existuje několik stylů výuky, které krátce představím a následně ukáži učební plán na jednu lekci, kterou můžete s dětmi provést.


Placená zóna