Literární soutěž na počest Karla Pecky

Karel Pecka byl politický vězeň, spisovatel a disident. Za šíření protirežimních letáků, údajnou velezradu a pokus o překročení hranic byl v roce 1949 odsouzen k mnohaletému pobytu v pracovních táborech a uranových dolech, kde strávil jedenáct let. Tehdy začal psát.


Jeho romány a povídky (Motáky nezvěstnému, Horečka, Na co umírají muži) vypovídají o autorových vězeňských zkušenostech. Bývá nazýván českým Solženicynem. Přesto nějakým nedopatřením Karel Pecka zmizel ze seznamů maturitní četby a mnozí studenti potvrzují, že se s ním v hodinách češtiny nesetkali. Napravit tento stav se snaží Společnost učitelů českého jazyka a literatury, která vyhlásila literární soutěž  nazvanou Svoboda – přátelství – statečnost. 


Na tato témata, k nimž se často vrací hrdinové Peckových knih, mají studenti napsat esej či povídku v rozsahu 10-12 000 znaků. Nejzazší termín odevzdání soutěžních textů je 6. 1. 2020. Posílejte je na mail: nemohujinak@spolucjl.cz.

Jan Nejedlý