Týden manželství

Mezi desátým a šestnáctým únorem proběhne Národní týden manželství. Jeho mottem je „Manželství v síti“ a hlavním cílem je zaměřit se na to, jak manželství a vztahy ovlivňuje svět digitálních technologií a jaké výzvy přináší online svět do prožívání blízkosti s našimi nejbližšími. O tom si povídáme s koordinátorem Národního týdne manželství Petrem Adamem.

Můžete nám přiblížit Národní týden manželství? 

Velmi rád! Národní týden manželství (NTM) vznikl v roce 1996 ve Velké Británii, v roce 2007 se poprvé konal v ČR a v současné době se připravuje ve více než dvaceti dalších zemích světa. Jedná se o občanskou iniciativu několika nadšenců, kterým záleží na podpoře manželství touto formou. Všichni to děláme ve svém volném čase bez nároku na odměnu.

Našimi partnery jsou Síť mateřských center, Společnost pro podporu rodiny, Etické fórum ČR, Asociace manželských poradců, nakladatelství Návrat domů, ACET, Českomoravská asociace Klubů dvojčat a vícerčat, Asociace center pro rodinu a další organizace. Svou podporu iniciativě vyjádřila i Česká evangelikální aliance a Ekumenická rada církví.

A co je cílem?

Cílem akce je posílit vztahy v manželství a zvýraznit potřebu zabývat se otázkou vztahových dovedností jako předpokladů dobrého manželství a též motivovat laickou a odbornou veřejnost, média i veřejně známé osobnosti, aby alespoň jednou za rok podpořili důležitost manželství.

Potřebuje tak samozřejmá instituce jak manželství vlastně „svůj týden“?

Jak vidíme na statistikách rozvodovosti, tak zas tak samozřejmá není. Proto se prostřednictvím Národního týdne manželství snažíme připomenout spoluobčanům, že dobré a fungující manželství není samozřejmost a je potřeba o ně pečovat. Že samo od sebe to nefunguje. Hodnoty jako rodina a domov jsou ty nejcennější, které všichni potřebujeme a toužíme po nich. Ale jsou také nejzranitelnější. Za zavřenými dveřmi domovů lidé prožívají ty nejkrásnější chvíle štěstí ve svých životech, ale bohužel i ty nejstrašnější a nejbolestnější. 


Placená zóna

Matyáš Zrno