Island je láska

S patnácti studenty jsme vyrazili do naší partnerské školy na Islandu. Cílem projektu Digital technologies without borders, který podporují Norské fondy, je podělit se vzájemně o zkušenosti s využitím moderních technologií ve výuce.

Verzlunarskóli Íslands je soukromá střední škola jako ta naše, ale rozdíly jsou patrné už na první pohled. Po zkušenostech z Finska už nejsem přístupem na střední škole příliš překvapená, jen víc a víc toužím po podobném tlaku na samostatnost i ve školách českých. Učitelé často zadají práci a záměrně z hodiny odejdou. Je na studentech, jak si s úkolem poradí, jak se dohodnou, kdo převezme vedoucí roli. Termín i výstup je jasný. Zbytek je na vás. Stejně tak i větší zodpovědnost. Nechce se ti v hodině dávat pozor? Fajn, neruš, dělej si jinou práci, ale požadavky znáš a splníš. Učitelé pro studenty udělají maximum – učit se za ně ale nebudou.

Placená zóna