Kdo mluví, ten se učí!

Jedním z přínosných výzkumů, který přinesl uplynulý rok českému vzdělávání, byla studie Ústavu pedagogických věd Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, která velmi dobře prokázala, že čím více a déle žák na hodině mluví, rozumějte argumentuje k věci, tím lepších výsledků v testu čtenářské gramotnosti následně dosahuje.

Odborníci měřili zapojení žáků do hodiny za pomoci aplikace, kterou za tímto účelem vyvinuli a která jim ukazovala rozložení žáků ve třídě. Badatelé tak mohli snadno sledovat a měřit, který žák a jak se do debaty zapojil. Získaná data následně komparovali s výsledky daných žáků v testech čtenářské gramotnosti, které zadávala Česká školní inspekce.

Výzkumníci také došli k závěru, že nejde jen o to, aby měl možnost žák na hodině promluvit a vyjádřit se k probíranému tématu, ale také, aby učitel vhodně kladl otázky, kterými by žáka nutil o dané problematice více přemýšlet a neomezoval se jen na otázky směřující na pouhou reprodukci namemorované látky či na faktografické otázky, které stačí zodpovědět velmi stručně, nebo na otázky uzavřené.


Studentská Agora 

Rétorické a argumentační dovednosti se dají rozvíjet nejen na vyučovací hodině, ale i mimo ni skrze tzv. neformální vzdělávání. Jednou z jeho forem je i organizované a soutěžní debatování. V Čechách není debatování ani zdaleka tak rozvinuto jako v zemích s anglo-saskou vzdělávací tradicí. Přesto zde můžeme najít několik zajímavých programů, v rámci kterých mohou studenti své rétorické a argumentační dovednosti více rozvíjet. 

Jde zejména o Evropský parlament mládeže (EYP), Studentský summit (simulace jednání EU, NATO, OSN), Street Law Moot Court (simulované soudní jednání s důrazem na lidská práva) nebo Školní model amerického Kongresu. Vedle nich existují i projekty, které se nezaměřují na jedno téma či simulaci jedné konkrétní organizace, ale debatuje se v nich na témata různá. Vedle Debatní ligy je to například Studentská Agora.

Poslední zmíněná akce je stejně jako většina ostatních uvedených projektů určena středoškolským studentům a pořádá se ve vybraných krajích České republiky. Vítězové krajského kola se utkávají v kole republikovém, které se koná tradičně v jedné z komor Parlamentu ČR. 

Placená zóna

Radek Aubrecht