Online archiv

Autor: Pavla Koucká

Dobrá nenávist brání pomstě

Pavla Koucká, 1/2009
V terapii po pacientech nevyžaduji, aby agresorům odpustili. Myslím, že to není možné, říká přední britský terapeut traumatu Earl Hopper. Nenávist musíte respektovat. Je ovšem důležité zdržet se jednání, které by si nenávist přála.

Když muži mají své dny“ / listopad

Pavla Koucká, 11/2008
Jak vzniká syndrom mrzutého muže? Tam, kde frustrovaná žena pláče, jí tuny čokolády, svěřuje se kamarádkám a nakupuje, muž útočí a obviňuje své okolí. Je podrážděný, nedůtklivý a vzteklý. Čím to a co s tím?

Smysluplný život neutíká tak rychle

Pavla Koucká, 11/2008
O tajemstvích dobrého stárnutí jsme si povídali s Janem Srncem, psychologem, který se od mládí věnuje mj. psychologii stárnutí. Letos Jan Srnec oslavil své 80. narozeniny.

Vyšší školné za horší známky?

Pavla Koucká, 11/2008
Poplatkům za studium se čeští vysokoškoláci patrně nevyhnou. Otázkou je pouze, kolik budou platit, od kdy a zejména jakým způsobem. O tom se v současnosti vedou bouřlivé spory. Stínový ministr školství Jiří Havel přišel letos v srpnu s návrhem takzvaného penalizačního školného, podle něhož by studenty stihl finanční trest za špatný prospěch nebo opakování zkoušek. Ačkoli vlastní strana jeho návrh nepodpořila, penalizační školné není bez zajímavosti.

Oč jde českým rodičkám?

Pavla Koucká, 11/2008
Čeští porodníci jsou špičkovými odborníky. Jedna skutečnost jim však uniká: že rodičky jsou lidské bytosti s psychickými potřebami. V náročné situaci, jakou porod bezpochyby představuje, potřebují mimo jiné i citlivý přístup a respekt ke svým pocitům a přáním.

Základ civilizace

Pavla Koucká, 11/2008

Jsme zralí na dítě?

Pavla Koucká, 10/2008
Plození dětí dnes není osud, ale vědomá volba. Můžeme je odkládat či mu zcela zabránit. A máme proto spoustu důvodů, od svobodné zábavy přes profesní seberealizaci až po hrozící globální katastrofy. Děti se přesto rodí dál, v současné době dokonce zažíváme „baby boom“. Kdy a proč se rozhodujeme k rodičovství?

Mozaika ze země pastevců

Pavla Koucká, 9/2008
První zastávkou většiny návštěvníků v Mongolsku je hlavní město Ulánbátar. Nejinak tomu bylo i u mě a mého manžela. Přivítala nás špinavá a ošklivá milionová metropole, kde se mísí prach zvířený větrem s výfukovými plyny a občas i odérem spalovaných odpadků. Není divu, že na ulicích potkáte řadu lidí s rouškami na tvářích. „Máte štěstí, že tu nejste v zimě, to je mnohem horší,“ uklidňuje nás Slovenka Alena, která v Ulánbátaru bydlí. Důvodem je množství lokálních topenišť krmených zejména nekvalitním uhlím. Ulánbátar se velmi rychle rozvíjí. „Když jsem dospíval, byl Ulán malé město, tenkrát ještě všichni kočovali,“ říká burjat Enchtajvan, většinou zvaný krátce Ench. Žebráky i bezdomovce tu potkáte asi stejně jako v Praze, jen s tím rozdílem, že tady to jsou často děti. Mimochodem, žebrající děti jsou mnohem agresivnější než žebrající dospělí… Ale prý se to zlepšuje, před pár lety bylo dětí na ulici řádově víc. A ještě jedna věc tu vyznívá optimisticky: potkáváme řadu čerstvě zasazených stromů a květin, mohutně se zalévá. „To je pěkné, jak si to tu zvelebují,“ říkáme si. Pochybnost však na sebe nedá dlouho čekat: Aha, vždyť mají před volbami. Tak jen aby jim to vydrželo i po nich.

Dalajláma kouče nepotřebuje

Pavla Koucká, 7-8/2008
Podobně jako vrcholový sportovec či umělec, i kouč potřebuje talent, trénink i vzdělání. Vedle formálního vzdělání se koučové mohou hodně naučit ze svého osobního života, zejména z krizí, říká přední britský kouč John Leary-Joyce.

Mým domovem jsou kavárny

Pavla Koucká, 5/2008
S básníkem Josefem Strakou jsem se sešla v pražské kavárně U sv. Vojtěcha. U jeho oblíbeného stolku jsme si povídali o samotě, o hotelových pokojích, životě na cestách a vášni pro kavárny.

Za nápravu zločince se zaručit nemohu

Pavla Koucká, 5/2008
Na termín absolutně čisté svědomí mám alergii, říká známý psycholog a soudní znalec Slavomil Hubálek, který posuzoval mnoho zločinců, naposledy například tzv. heparinového vraha. Otázku viny a vyrovnávání se s vlastní minulostí vidí jako důležitou nejen na individuální rovině, ale též na úrovni společnosti.

Proměny lásky

Pavla Koucká, 5/2008
Romantická, osudová, krásná, hravá. Ale i slepá a šílená bývá láska. Tento komplexní cit zkoumají biologové, psychologové i kulturologové. Přesto si láska ponechává jakousi tajuplnost. Vedle vědeckých teorií záleží na Amorovi, koho svým šípem zasáhne.