Online archiv

Autor: Petr Chaluš

Členem školské rady za rodiče

Petr Chaluš, 6/2022
Cílem následujícího vyprávění je motivovat rodiče, aby se ucházeli o členství ve školské radě. A také vyjádřit vděčnost členům těchto rad za jejich dobrovolnou práci, která posouvá kvalitu školy a dělá ji lepším místem pro děti.

OTEVŘENÉ CESTY KE VZDĚLÁVÁNÍ PRO VŠECHNY DĚTI

Petr Chaluš, 1/2013
Současná situace speciálního školství v České republice vypadá složitě. Na jedné straně tisíce podpisů petice proti zrušení praktických škol, na druhé straně návrhy opatření k inkluzivnějšímu vzdělávání na základě stanoviska Evropského soudu pro lidská práva. Část odborníků podporuje školy pro děti s handicapy oddělené od škol pro děti bez handicapů, jiná skupina odborníků podporuje společné základní vzdělávání všech dětí.

JE DISKUSE O DOMÁCÍCH ÚKOLECH INSPIRATIVNÍ?

Petr Chaluš, 10/2012
K tématu domácích úkolů se synchronně objevily v českých médiích dvě různé a zároveň podobné zprávy. Jedna o návrhu, který vyslovil francouzský prezident Franćois Hollande, a druhá o iniciativě pedagogicko-psychologické poradny a dvou základních škol v Praze 3. Obě zprávy i obě iniciativy se týkají zrušení domácích úkolů ve školách.

VÍCE HODIN TĚLESNÉ VÝCHOVY, NEBO VÍCE „TĚLESNOSTI“ VE ŠKOLE?

Petr Chaluš, 9/2012
V médiích se objevily zprávy o návrzích na zavedení povinné třetí hodiny tělocviku do škol. Tato myšlenka je zejména spojená se snahou zlepšit zdraví dětí, zajistit pro ně dostatek pohybu. Dalším souvisejícím nápadem je propojení činnosti mimoškolních sportovních klubů a tělesné výchovy ve školách. Cílem návrhu je tedy i podpora zájmu dětí o konkrétní sporty, se kterými se setkají „povinně“ v rámci školy a poté inspirováni z takových hodin tělesné výchovy se jim budou věnovat i dobrovolně mimo školu.