VÍCE HODIN TĚLESNÉ VÝCHOVY, NEBO VÍCE „TĚLESNOSTI“ VE ŠKOLE?

V médiích se objevily zprávy o návrzích na zavedení povinné třetí hodiny tělocviku do škol. Tato myšlenka je zejména spojená se snahou zlepšit zdraví dětí, zajistit pro ně dostatek pohybu. Dalším souvisejícím nápadem je propojení činnosti mimoškolních sportovních klubů a tělesné výchovy ve školách. Cílem návrhu je tedy i podpora zájmu dětí o konkrétní sporty, se kterými se setkají „povinně“ v rámci školy a poté inspirováni z takových hodin tělesné výchovy se jim budou věnovat i dobrovolně mimo školu.

Placená zóna

Petr Chaluš