Členem školské rady za rodiče

Cílem následujícího vyprávění je motivovat rodiče, aby se ucházeli o členství ve školské radě. A také vyjádřit vděčnost členům těchto rad za jejich dobrovolnou práci, která posouvá kvalitu školy a dělá ji lepším místem pro děti.

Otevírám e-mail, kde vidím pozvánku na další jednání školské rady. Jsem členem rady za rodiče. Hlavním bodem programu bude projednání zprávy České školní inspekce, která naši školu navštívila. Vím, že školská rada má zákonnou povinnost tuto zprávu projednat. Dále se budou projednávat výsledky zápisu do prvních tříd. Předpokládám, že opět budeme losovat mezi některými dětmi, protože o školu je velký zájem i mimo spádové děti. 


Spojit síly

Jsem zvědavý, jak se postavíme k migrační vlně, která přináší dilema pro mnoho tuzemských škol, o kolik zvýšit kapacitu v rámci solidarity s dětmi z Ukrajiny. Dalším bodem je projednání změn Školního vzdělávacího programu. I zde se musíme dle zákona vyjádřit ke každé úpravě ŠVP. Změna byla způsobena rozhodnutími na národní úrovni, tudíž se to dotýká každé základní školy. 

Z minulých let si vzpomínám na schvalování změn v ŠVP z důvodu zavedení povinného plavání. Tuto změnu provázelo mnoho nejasností. Jako školská rada však můžeme podávat podněty i ministerstvu. Předpokládám, že podnět školské rady má větší váhu než pouhého jednotlivce. I ředitel školy si důležitost rady v tomto smyslu uvědomuje, a tak se často ocitáme na jedné lodi. Vedení školy spolu se školskou radou může kdykoli spojit síly a oslovit obec nebo stát s podnětem, který považujeme za dobrý pro školu. 

Mezi body jednání nacházím také informaci o stavu rekonstrukce, která přinese škole více prostor. A jako každý rok projednáme podklady, které obec zohledňuje při odměnách pro ředitele školy. Do bodu „různé“ se chystám otevřít téma komunitní snídaně před vchodem do školy. Cílem je oslovit rodiče, kteří ráno vedou děti do školy.


Placená zóna

Petr Chaluš