Vzdělávání učitelů a lektorů je v současnosti trendem. Jeden takový projekt aktuálně spouští skupina Kroužky, jež organizuje zájmové a současně vzdělávací kroužky pro děti přímo ve školách a školkách po celé republice. Primárním cílem programu nazvaného PAIDOS je pomoci každému průvodci dítěte stát se lepším.

Prostřednictvím kvalitní edukace široké i odborné veřejnosti chtějí organizátoři zvyšovat dovednosti a znalosti jednotlivých průvodců, tedy učitelů, rodičů, lektorů a instruktorů, potřebné při organizaci a zajištění volného času dětem. Projekt je celorepublikový a přihlásit se může kdokoliv. První kurzy, kvalifikační studium pro pedagogy volného času, které rozvíjejí dovednosti potřebné pro 21. století, budou probíhat v letošním roce ve Středočeském kraji. 

„Nechceme vytvářet pouze další kurzy plné teorie. Chceme přinášet moderní trendy odzkoušené v praxi, učit zážitkovou a zábavnou formou tak, aby si každý účastník našich aktivit mohl sám vše osahat a nebyla to jen suchá teorie z knížky nebo internetu,“ říká výkonný ředitel skupiny Kroužky Jakub Reindl. A dodává, že existuje široká škála kurzů podobného ražení, které směřují na běžné učitele mateřských, základních i středních škol. 

„Zapomíná se však na zájmové vzdělávání, které je při vývoji dítěte nesmírně důležité. Zároveň i řada rodičů dnes zapomíná na primární cíle této části vzdělávání a zaměřují se často na výkon či jen ‚odklonění‘ dítěte od telefonu nebo ‚pohlídání‘. Zájmové vzdělávání je důležitým aspektem při vývoji dítěte a my bychom rádi využili našich zkušeností a šířili naši myšlenku dál,“ přeje si ředitel.

Placená zóna

Matěj Toman