Online archiv

Vydání: 10/2012

TUHLE VĚTU V NORMÁLNÍM ŽIVOTĚ NEUSLYŠÍŠ

Nina Rutová, 10/2012
* Vy jste vlastně nechodil v Řecku Řecech, do školy…

CO SE V MLÁDÍ NENAUČÍŠ, VE STÁŘÍ SI TĚ NAJDE

Nikola Křístek, 10/2012
Společenské systémy jsou nesmírně složité a často se necítíme kompetentní rozhodovat se v prostředí, kterému „stejně nikdy nemůžeme rozumět“. Jako populace nejsme připraveni čelit problémům aktuální každodennosti, ačkoliv do školy jsme chodili všichni. Nevíme, jak nové situace „načíst“, potřebovali bychom nové typy připravenosti - gramotnosti. Potřebujeme se znovu začít učit.

VÁNOCE S KUKAČKOU

Pavla Loucká, 10/2012
SERIÁL JAZYKOVÝCH FEJETONŮ PAVLY LOUCKÉ

PŘIPRAVUJEME SE NA VÁNOCE

Naďa Černá, 10/2012
Vánoce! Těch asociací, které období adventu navozuje! Promýšlím, jak předat dětem etický obsah předvánočního a vánočního období, a pokouším se o společná setkávání, na která zvu i rodiče. Zapátrala jsem opět ve svém archivu a našla jednu ze svých příprav.

JE DISKUSE O DOMÁCÍCH ÚKOLECH INSPIRATIVNÍ?

Petr Chaluš, 10/2012
K tématu domácích úkolů se synchronně objevily v českých médiích dvě různé a zároveň podobné zprávy. Jedna o návrhu, který vyslovil francouzský prezident Franćois Hollande, a druhá o iniciativě pedagogicko-psychologické poradny a dvou základních škol v Praze 3. Obě zprávy i obě iniciativy se týkají zrušení domácích úkolů ve školách.

SLOUPEK Veroniky Válkové

Veronika Válková, 10/2012
PŘÍKLADY TÁHNOU

DĚTSKÁ OBEZITA OPTIKOU PSYCHOTERAPIE

Hana Chalušová, 10/2012
„Existuje-li něco, co chcete změnit u svého dítěte, zamyslete se nejprve, zda to není něco, co byste měli změnit u sebe.“ Carl Gustav Jung

ŠKOLA BEZ UČEBNIC?

PhDr. Jan VODA, Ph. D, 10/2012
Mám osobní zkušenost z britských základních škol, kde děti nedostávají žádné učebnice. Během výuky pracují s různorodými texty ze školní knihovny -s atlasy, encyklopediemi, knihami, časopisy, katalogy apod. Namísto objemné školní aktovky nadité učebnicemi si nesou do školy tenkou složku na výkresy, testy, pracovní listy. I v České republice jsou děti, které do školy učebnice legálně nenosí. Ale pozor, ty obvykle mají sady učebnic hned dvě - jednu doma, druhou ve třídě. Ze zdravotních důvodů. U nás si základní školu bez učebnic zkrátka neumíme představit. Text: Jan Voda

V ČEM ŽÁCI CHYBUJÍ A JAK TO NAPRAVIT

Petr Husar, 10/2012
Žáci 5. tříd mají osvojeny základy početních operací. Umějí sčítat, odčítat, násobit a dělit. Na základě těchto operací umějí řešit různé slovní úlohy. Většinu matematických úloh pro 5. třídu lze rozdělit do dvou směrů. Na technické příklady, kde žák nemusí moc logicky přemýšlet, ale kde je třeba předvést dovednosti technických úkonů. A potom na příklady, kde je nutné zapojit ve velké míře logiku. Chybou někdy je, že se žák snaží řešit logické úlohy paměťově. „Vzpomíná“ na přesný naučený postup, místo aby se snažil sám přemýšlet, jít v úloze logickými kroky kupředu. To žáci někdy provázejí vysvětlením: „To jsme neprobírali.“ Zde cítím náš hlavní úkol: naplnit je odvahou, získat je pro matematickou tvořivost, naučit je nebát se, experimentovat, neustále něco zkoušet. Dalším standardním nedostatkem je ztráta vize v úlohách, kde je třeba na sebe řadit více logických kroků a krůčků. Žák-řešitel postoupí pár kroků vpřed, ale pak ztratí nit a souvislost, najednou neví, kam vlastně míří. To lze překonat tak, že děti neřeší hned na začátku ty nejtěžší možné úlohy s mnoha logickými kroky, ale začnou snazšími, kratšími výpočty a postupně se propracují k úlohám středně těžkým, delším a potom až k těm nejtěžším. Poslední slabinou, kterou bych zmínil, je nedostatek zpětné kontroly. Žáci v 5. třídě mají takovou radost, že řešení kamsi dotáhli, že už je na ně příliš náročné dokončit celý výpočet opravdu dobrou zkouškou. A tak velmi často napíšou do odpovědi výsledek, který je na první pohled chatrný či nemožný. Opakovaně je vedeme a řídíme k tomu, aby vždy prověřili, zda jejich výsledná hodnota odpovídá všem uvedeným údajům v zadání, ale chápeme, že v tomto věku schopnost opravdu přesné a detailní zkoušky, která výpočet totálně prověří, je něco opravdu nesmírně složitého. Období páté třídy je pro učení matematiky a rozvíjení logiky pro učitele velmi vděčné. Děti ještě lační po vzdělání a každá dosažená znalost je pro ně velkou hodnotou. V průběhu přípravy dělají velké kroky kupředu a i zmiňované nedostatky časem odstraňují.

Krátce

red, 10/2012

CO CHTĚJÍ VĚDĚT RODIČE

10/2012
Čekají vaše dítě přijímačky na střední školu? V této příloze každý měsíc najdete odpovědi na své otázky i testy, které si vaše děti mohou ihned vyzkoušet. Tak jako je v životě přirozené, že se stále dokola mění generace těch, kteří již nabyli své životní zkušenosti, a těch, kteří jsou na počátku svého sbírání životních lekcí, tak se každým rokem objevují nové děti, které dosáhly věku, ve kterém se začínají zajímat o možnosti svého studia na základních školách s různým zaměřením nebo na víceletých gymnáziích a začínají pátrat po informacích, které jejich starší předchůdci již mají. Náš časopis se bude snažit těmto „nováčkům“ a jejich rodičům toto hledání usnadnit, proto nabízíme shrnutí toho podstatného, dnes z pohledu rodiče. Text: Šárka Kubcová

SVĚT ZA 1000 LET

10/2012
Salesiánský klub mládeže v Praze-Kobylisích vyhlašuje 8. ročník otevřené umělecké přehlídky TO JE HLÍNA. Tématem je SVĚT ZVÍŘAT. Podrobnosti k soutěži a přihlášky najdete na http://kobylisy.skm.cz/. Soutěžit se bude v kategoriích 1. keramika; 2. kresba, malba, kombinovaná technika, tisk; 3. fotografi e; 4. divadlo; 5. film.