Mám osobní zkušenost z britských základních škol, kde děti nedostávají žádné učebnice. Během výuky pracují s různorodými texty ze školní knihovny -s atlasy, encyklopediemi, knihami, časopisy, katalogy apod. Namísto objemné školní aktovky nadité učebnicemi si nesou do školy tenkou složku na výkresy, testy, pracovní listy. I v České republice jsou děti, které do školy učebnice legálně nenosí. Ale pozor, ty obvykle mají sady učebnic hned dvě - jednu doma, druhou ve třídě. Ze zdravotních důvodů. U nás si základní školu bez učebnic zkrátka neumíme představit. Text: Jan Voda

Placená zóna

PhDr. Jan VODA, Ph. D