Online archiv

Vydání: 6/2013

NA VÝTVARNÉM MATERIÁLU PRO DĚTI BY SE NEMĚLO ŠETŘIT

6/2013
* Co se vám vybaví, když se řekne škola?

KDYŽ SE ŘEKNE…

6/2013
DŽUNGLE

DÁME SI DO BYTU, DÁME SI…

6/2013
Prostředí pro dítě bychom měli v průběhu jeho růstu proměňovat. Jinak by měl vypadat pokoj a byt, ve kterém pobíhá batole, jinak ho uzpůsobíme pro předškoláka a jinak pro studenta. Dnes se podívejme na první dvě věkové skupiny. Některé zásady platí obecně, jiné se budou lišit.

KOJNÝ, HORNICE A LETUŠÁK

6/2013
SERIÁL JAZYKOVÝCH FEJETONŮ PAVLY LOUCKÉ

KDYŽ RODIČ ŘEKNE „JDU DO PRÁCE“

6/2013
V Poděbradech chodí rodiče do školy. Na Základní škole Tomáše Garrigua Masaryka se rozhodli, že budou rodiče zvát, aby přišli nejen svým dětem, ale i jejich spolužákům vysvětlit, co vlastně dělají, co se skrývá pod názvem jejich práce.

HLEDÁNÍ POKLADU

6/2013
Svatojánská noc je noc z 23. na 24. června a podle lidové tradice je plná kouzel a nadpřirozené magie. Otevírá se prý země, skály se rozestupují, je možné najít poklady. Přichází další příležitost opustit s dětmi školní lavice a vydat se s nimi ven, do přírody.

CO VYPRAVUJE PŘÍRODA?

6/2013
Když umožníme dětem co nejčastější pobyt v přírodě, budou jí lépe rozumět a budou umět odhalit, že někde něco v přírodě neprobíhá, jak by mělo. Následující řádky vám představí pohádky a příběhy, které mohou pomoci naslouchat louce, lesu a vodě, a také hry a činnosti pro všechny smysly, které na ně mohou navazovat. Mohou je vyzkoušet s dětmi rodiče i učitelé.

UMETÁNÍ CESTIČEK DO PEKEL

6/2013
SLOUPEK Veroniky Válkové

PES V ROLI TERAPEUTA

6/2013
Canisterapie. Snad každý o ní již slyšel, ale jen málokdo má o canisterapii (z latinského canis = pes) reálnou představu. Je canisterapie jen „házení míčku“ psovi, jak občas slýcháme, nebo jsou její ambice vyšší? A jak může canisterapie napomoci dětem se specifickými potřebami?

VÝUKA JE TAK DOBRÁ...

6/2013
... jak dobré úlohy předkládá učitel žákům. Didaktický výzkum ukazuje, že klíčovým faktorem výuky je hodnocení, které učitel žákům poskytuje. Aby ale měl co hodnotit, musí jim zadávat podněcující a přiměřeně náročné úkoly. Dobrého učitele tudíž charakterizuje i to, že má velkou zásobu různě obtížných úloh. V našich publikacích jsme jich od učitelů i didaktiků sebrali několik stovek.

POROZUMĚT MATEMATICE A SOUČASNĚ SE BAVIT

6/2013
Není žádným tajemstvím, že našim žákům dělá v posledních letech problémy matematika – připomněly to i výsledky letošních maturitních zkoušek. Pokles výkonů českých žáků v této oblasti signalizovaly již dříve výsledky několika mezinárodních šetření, do kterých se Česká republika zapojila. Na to se snaží reagovat metodické materiály, které si může každý učitel bezplatně stáhnout z webu ČŠI a doplnit jimi učebnici nebo sbírku úloh, kterou používá. Jsou vytvořeny tak, aby je bylo možné přímo nakopírovat pro žáky.

MAMINKY ZASADILY MYŠLENKU, A TEĎ JIM ROSTE ZAHRADA

6/2013
Zahrada v Českém Brodě se v těchto dnech mění doslova před očima. Vyrůstá tu haťové bludiště, vzniká slaměný domek pro děti, rozskákané dlaždice použité ze staré zahrady vymezují místo pro nové mlhoviště. Původní přání dvou maminek, které časem nasbíralo další příznivce, se pomalu mění ve skutečnost.