Podzim ťuká na vrátka, připravte se, zvířátka - tematické pracovní listy pro mateřské školy

Prožitkové učení je výborný způsob, jak děti v rámci předškolní výchovy vzdělávat. Pracovní listy, inspirované podzimem, nabízejí pedagogům mnoho tipů a návodů, jak do každodenní hry zapojit vhodné činnosti k dosažení vzdělávacích cílů.

podzim ťuká na vrátka připravte se zvířátka marcela kotová mateřské školy předškolní výchova pracovní listy hry roční období vzdělávací programy prožitkové učení Koupit na e‑shopu

Soubor pracovních listů s názvem Podzim ťuká na vrátka, připravte se, zvířátka, pojala jejich autorka Marcela Kotová jako vhodnou inspiraci pro práci s dětmi v mateřské škole. Aktivní pedagožka vychází ze svých bohatých zkušeností, o které se neváhá dělit např. se začínajícími učitelkami. Kniha je rozdělena do 12 kapitol, tematicky laděných na činnosti související s podzimem. Ať už to je sbírání barevného listí a práce s ním (Podzim barvičkami čaruje), přiblížení tradice Halloweenu (Čas dýňových světýlek), nebo česká tradice sv. Martina (Přijíždí svatý Martin), každá kapitola obsahuje návrh činností na celý týden s jasně definovanými záměry a cíli. Knihu lze použít jako přesný návod, ale stejně tak je možné využít samotný nápad na podzimní činnosti, a pak popustit uzdu svojí vlastní kreativitě. Úkoly obsažené v pracovních listech jsou primárně směřovány na posílení dovedností a schopností 4-5 letých dětí, ale jejich úpravou je lze velmi dobře použít jak pro mladší, tak i pro starší děti.

Knihu ilustrovala Iveta Jandová.

Ukázka z knihy:

PODZIM OTVÍRÁ VRÁTKA

SMYSL TÉMATU:

– pojmenovat charakteristické znaky podzimu, podzimního počasí,

– poznávat a pojmenovávat podzimní plody,

– umět vyjádřit změny v podzimní přírodě (slovně, hudebně, výtvarně, pohybově), rozhovory nad obrázky, výtvarné činnosti s využitím přírodnin, zpěv, přednes, tanec s podzimní tématikou.

PONDĚLÍ: 

PEDAGOGICKÉ ZÁMĚRY: vytvářet elementární povědomí o přírodním prostředí a jeho

neustálých proměnách.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: poznat a pojmenovat charakteristické znaky podzimu.

 • KOMUNITNÍ KRUH:
  • Přivítáme se básničkou.
  • Podzimní obrázky: povídáme si s dětmi nad obrázky podzimu (viz PRACOVNÍ LIST č. 13).
 • Na zvídavé děti čeká Domek plný úkolůpracovní listy pro podporu všestranného rozvoje.
 • NABÍZENÉ ČINNOSTI:
  • Činnosti u stolečku:
   • Vyber obrázky, které patří k podzimu (třídění): opatříme si různé obrázky a děti mají třídit ty s podzimní tématikou.
   • Listy (modelování): vykrajujeme listy z modelíny pomocí vykrajovátek. Pokud nemáme k dispozici, můžeme je vyříznout párátkem nebo tupou jehlou podle šablony listu.
  • Činnosti v prostoru:
   • Na zahradníky: hrabeme list, češeme ovoce ze stromů, sbíráme po zemi popadané ovoce, vozíme listy a plody v kolečku na kompost, případně můžeme využít plastové ovoce nebo pouze zmuchláme papíry, které budou ovoce představovat.
   • Naučíme děti jednoduchou píseň Už je podzim od Fr. Hrubína, opakujeme při různých chvilkách během celého tematického celku.
 • POBYT VENKU:
  • Jezdíme na koloběžkách a odrážedlech na školní zahradě.

ÚTERÝ:

PEDAGOGICKÉ ZÁMĚRY: rozvíjet řečové a jazykové schopnosti.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: popsat situaci podle obrázku, samostatně vyjadřovat myšlenky.

Každý začátek je těžký, a proto je tu Knížka pro začínající učitelky mateřských škol.

 • KOMUNITNÍ KRUH:
  • Přivítáme se básničkou.
  • Podzim v lese (logopedická pohádka)
   Půjdeme se potichu podívat do lesa na zvířátka. Fouká nám podzimní vítr (vydechujeme slabým i silným dechovým proudem). Jé, podívejte! To je vysoký strom (špičku jazyka dáme směrem k nosu). Na stromě sedí sova. Podívejte, jak kouká! (kulíme oči). A jak nás pěkně zdraví (děláme HÚ HÚ HÚ). Copak to slyším? To je nějaké ťukání (špičkou jazyka ťukáme za přední zuby). To je přeci datel! Auuu, kdo to na mě hází kamínky? (křičíme AÚ AÚ AÚ). To je oříšek. Vypadl asi veverce z dutiny stromu. Podívejte, jaká je ve stromě dírka (dáme pusu do písmene O). Zkusíme na veverku zavolat (voláme VEVERKO!). A už leze z dutiny (jazyk pomalu vysouváme ze zavřené pusy). Jéje, veverka se nás polekala a schovala se (rychle zasuneme jazyk zpátky do pusy). Veverka se bála, a tak se schovala a chroupe oříšky. Slyšíte to? (předvádíme, jako bychom kousali sousto) Někdo tu pláče, slyšíte to také? (napodobujeme pláč, procvičujeme mimiku obličeje) Jéje, zajíček se chytil do pasti (skousneme zuby k sobě). Pomůžeme zajíčkovi (otevřeme pusu dokořán). Zajíček se lekl a pobíhá kolem stromu jako pomatený (olizujeme rty kolem dokola). V lese je přesto krásně (široce se usmějeme).
 • NABÍZENÉ ČINNOSTI:
 • Činnosti u stolečku:
  • Podzimní plody v lese (jazyková hra): povídáme si nad knihou s podzimní tématikou a podzimními plody.
  • Kaštany a žaludy: na pruh papíru položíme v různém pořadí kaštany a žaludy. Pod ně dáme druhý pruh papíru a do misky uvedené plody. Děti mají za úkol položit na spodní pruh papíru plody ve stejném pořadí, jako je na předloze.
  • Žaludy pro divočáka (grafomotorický cvik): uvolňujeme ruku kreslením oválů.
 • S procvičováním grafomotoriky u dětí můžou pedagogům pomoci pracovní listy Kreslíme lehce, zpíváme tence.
 • Činnosti v prostoru:
  • Smyslový chodník: děti se naboso prochází po hromádce kaštanů, žaludů, větviček, mechu, trávy, sena, hlíny, písku. Poté si povídáme, co jim bylo příjemné, nepříjemné, co bylo tvrdé, měkké atd.
  • Oříšky pro veverku (smyslová a postřehová hra): hledáme v košíku oříšky pro veverku (mezi kaštany, šiškami atd.), můžeme i poslepu.
 • POBYT VENKU:
  • Sbíráme přírodniny a tvoříme mandalu.

STŘEDA:

PEDAGOGICKÉ ZÁMĚRY: rozvíjet poznávací schopnosti.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: poznat a pojmenovat podzimní plody ze zahrádky.

 • KOMUNITNÍ KRUH:
  • Přivítáme se básničkou.
  • Podzimní plody na zahrádce: poznáváme a pojmenováváme ovoce (jablka, hrušky, švestky).
 • NABÍZENÉ ČINNOSTI:
  • Činnosti u stolečku:
   • Zavařujeme kompot (didaktická hra): potřebujeme tři zavařovací sklenice a menší obrázky (jablíčka, švestky, hrušky). Děti třídí obrázky ovoce do jednotlivých sklenic.
   • Křížaly (manipulační hra): krájíme jablíčka příborovým nožem, kousky poté dáme na plech uschnout.
  • Činnosti v prostoru:
   • O řepě: přečteme dětem klasickou lidovou pohádku a poté si ji zkusíme zahrát.
   • Koulelo se, koulelo: kutálíme si s míčem jako s jablíčkem.
   • Naučíme děti jednoduchou báseň Podzim od Fr. Hrubína, opakujeme při různých chvilkách během celého tematického celku.
 • POBYT VENKU:
  • Jezdíme na koloběžkách a odrážedlech na školní zahradě.Autorka Marcela Kotová pracuje jako učitelka mateřské školy. Ve své práci se snaží všestranně rozvíjet děti a pomáhat začínajícím učitelkám. V nakladatelství Portál jí vyšly knihy Knížka pro začínající učitelky mateřských škol (2021)Vlaštovičky štěbetají, z jara totiž radost mají (2022), Když jazýčkem zacvičíme, krásně se hned rozmluvíme (2022)


Knihu Podzim ťuká na vrátka, připravte se, zvířátka zakoupíte na našem e-shopu.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru