Respektujme děti v jejich přirozenosti aneb Kreslíme lehce, zpíváme tence

Vliv poslechu hudby, zpívání anebo rytmické deklamace na rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku je již v dnešní době potvrzen. Stále častěji se v mateřských školách využívá Metoda dobrého startu, která svojí propracovaností zajišťuje komplexní rozvoj grafomotoriky, psychomotoriky a zrakového a sluchového vnímání.

kreslíme lehce zpíváme tence grafomotorika předškolní výchova hudebně-pohybové hry psychomotorické hry řečové dovednosti metodické příručky metoda dobrého startu milena kmentová Koupit na e‑shopu

Kniha Kreslíme lehce, zpíváme tence propojuje rozvoj grafomotoriky s hudebními činnostmi. Jednotlivé lekce tvoří vždy motivační příběh, aktivity rozvíjející motorické písně a ve čtvrté kapitole se objevuje už i písnička. V knize jsou v hojné míře zastoupeny i pracovní listy. Lekce postupují podle toho, jak by si děti měly osvojovat jednotlivé grafomotorické tvary. Autorka Mgr. Milena Kmentová, Ph.D. tvrdí, že děti by měly kreslit lehce, tedy že by neměly obtahovat přesně linku, ale spíše napodobovat tvar. Proto jsou některé pracovní listy zdánlivě rozmazané. Kniha obsahuje v úvodu tabulku s dětskými řešeními pracovních listů, ze které je patrno, že přetahování a nedokonalost rozhodně není na závadu. Kniha vychází z principů Metody dobrého startu a koncepce posloupnosti hrubá motorika – jemná motorika – grafomotorika se objevuje v každé kapitole. Aktivity se dají využít i při práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem. Primárně je ale kniha určena pro práci s dětmi ve věku 5-7 let v mateřské škole.

Uvedená publikace tvoří základ nově akreditovaného semináře Rozvoj grafomotoriky s hudebními činnostmi aneb Kreslíme lehce, zpíváme tence, který povede přímo sama autorka. Na něm provede účastníky celou knihou a naučí je s ní pracovat.

Knihu ilustrovaly  Markéta Knorová a Alžběta Moravcová.

Ukázka z knihy

KLUBÍČKA A LINIE – Ve svetru

(Kapitoly 2a a 2b vedou ke stejné činnosti na úrovni GFM, ale obsahují jinou motivaci a přípravné aktivity. Vyberte si podle složení třídy, integrovaného bloku, ročního období…)

OBDOBÍ: podzim, zima

MOTIVAČNÍ PŘÍBĚH: O Kateřince a tlustém červeném svetru– Miloš Macourek, Pohádky*

POMŮCKY: text příběhu a předměty z něho (viz bod 1), manipulační pastelky s připevněnou vlnou a drobným předmětem, syrové (i uvařené) špagety, klubíčko vlny pro každé dítě, obrázek klubíček na čtvercové síti, papír a pastelka pro každé dítě, flétna pro učitelku.

0) Pokud je podzim/zima, vyhlásíme s dostatečným předstihem Den ve svetru. Ideálně předvedeme dětem pletení (osobně nebo pozveme návštěvu.) Domluvíme si s kuchyní k obědu špagety.

1) Děti vyslechnou motivační pohádku. Pokud možno reálnými předměty demonstrujeme měkkou i kousavou vlnu, pletací jehlice, syrové a uvařené špagety. Může následovat varianta „Zahřívací činnosti “ (zde, před kapitolou 1), jenom místo míčku si děti koulí po dlaních a přendávají z ruky do ruky klubíčka vlny.** Podle vlastní fantazie a charakteru děti zařadíme do blízké rozcvičky cvičení se syrovými špagetami (případně viz cvičení s manipulačními pastelkami).

2) Namotáváme na pastelku cca 1 m dlouhé vlněné vlákno: přitahujeme tak k sobě autíčko na jejím druhém konci nebo zvedáme drobnou zavěšenou hračku či bonbon).

3) Sledujeme obrázek klubíček s odmotanou vlnou na čtvercové síti a ukazujeme/obtahujeme linii odmotané vlny syrovou špagetou, případně pastelkou (pozor na děti s křečovitým úchopem pastelky!)***


Rozvíjení slovní zásoby dětí písničkou - Slovo, slůvko, slovíčko, honem poběž, písničko!

4) Sedíme/klečíme na koberci v kruhu. Každé dítě odmotá část vlny ze svého klubíčka a na koberci vytvoří vlnou linii (cca 1 m). Sleduje ji prstem směrem od konce ke klubíčku, nad klubíčkem naznačí prstem ve vzduchu klubíčko – celý pohyb doprovázíme kolísavým neartikulovaným zvukem, brumendem. S popěvkem Teď se zvednu, poposednu děti poposednou k dalšímu klubíčku a opět sledují prstem linii z vlny, kterou už udělal jejich soused. Nakonec děti namotají vlnu na klubíčka.

5) Děti leží na zemi na zádech, „kreslí na strop“ podle melodie hrané na flétnu: volnou plynulou čáru při plynulé pomalé melodii a klubíčko při trylku – oběma rukama nebo jen vedoucí rukou.

6) Totéž vkleče prstem na koberec.

7) Totéž u stolu vstoje prstem na (připevněný) papír.

8) A nakonec správně uchopenou pastelkou na papír.

------------------------------------------------------------------

* MACOUREK, Miloš. Pohádky. 2. vyd. Praha: Albatros, 1985. 

** Pro mnohé děti to bude první setkání s klubíčkem vlny. Nenechte se zaskočit počáteční neobratností.

*** Varianta: obrázek klubíček na čtvercové síti dáme do průhledných desek a na odmotanou vlnu pokládáme/tvarujeme uvařenou špagetu.


S procvičováním fonematického sluchu pomůže kniha Třída zpívá ÍÁÍÁ.

– kreslíme lehce zpíváme tence grafomotorika předškolní výchova hudebně-pohybové hry psychomotorické hry řečové dovednosti metodické příručky metoda dobrého startu milena kmentová

Další ukázky z knihy najdete na našem webu.


Autorka Mgr. Milena Kmentová, Ph.D. vystudovala speciální pedagogiku – učitelství na speciálních školách s prohloubenou HV. V současné době pracuje v Církevní mateřské škole Laura v Praze a dále přednáší na Karlově univerzitě – Pedagogické fakultě na katedře hudební výchovy. V nakladatelství Portál jí vyšly knihy Slovo, slůvko, slovíčko, hodem poběž, písničko! a Třída zpívá ÍÁÍÁ. Všechny své vydané publikace představuje na seminářích pro učitele mateřských škol, organizovaných nakladatelstvím Portál.Knihu Kreslíme lehce, zpíváme tence zakoupíte na našem e-shopu.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru