Kočičí zahrada

Měla jsem možnost absolvovat školení, které bylo k dané problematice prevence rizikového chování zcela unikátní.  Program byl vypracován Markétou Exnerovou, která celý kurz vedla v centru Semiramis v Nymburce. Kurz je zaměřen na rozvoj sociálních dovedností dětí. Je původně určen pro věkovou skupinu dětí 1. stupně ZŠ. V zařízení, ve kterém jsem působila, byly skupinky ve věkovém rozmezí 2–18 let. Skupinka, se kterou jsem pracovala, měla děti od tří do dvanácti let. Všechny děti se dobře zapojily a pracovaly podle svých schopností a možností. Některé děti měly i lehké mentální postižení. Věk ani handicap nebyl překážkou v činnosti s těmito dětmi.

Chtěla bych tuto metodu implementovat do nynějšího zařízení MŠ i přesto, že děti nejsou cílovou věkovou skupinou. Práce bude probíhat především s předškoláky. Cílem této metody je rozvíjení mezilidských vztahů, posilování a budování sounáležitosti mezi dětmi. Děti během setkávání projevují své názory, pocity a zážitky. Celý projekt se skládá ze 13 setkání a je zaměřen na práci s 12 tématy. Jedná se o příběhy koček ze zahrady, kde prožívají každodenní starosti a radosti. Koček je celkem čtrnáct a každá má své jméno a charakteristiku. Děti kočky nakreslí a obrázky se využívají v průběhu celého programu. Příběhů je celkem deset a zabývají se tématy: štěstí, špatná nálada, strach, odvaha, smrt, lež, přátelství, spolupráce, nemoc.

S dětmi se pracuje v komunitním kruhu, kde všichni mají rovnoprávné postavení. Celý příběh je možné formou hry nebo divadla následně znázornit. K tomuto účelu jsem vytvořila velké látkové kočky, které se navlékají na ruku. Fantazii se meze nekladou a věřím, že i pro předškolní děti bude tato metoda velmi přínosná.

Bc. Petra Málková

učitelka Mateřské školy Jestřabí Lhota, okres Kolín

-red-