Školní družina on-line

I přesto, že se situace po zavření všech škol zkomplikovala natolik, že nemůžeme společně trávit čas při odpoledních činnostech ve školní družině spolu s dětmi, rozhodly jsme se, že ve své práci budeme pokračovat pomocí moderních technologií a internetu. 

Naše družinka pracuje formou zpracovaných měsíčních plánů. Každý měsíc tak děti mají možnost prozkoumat jinou oblast našeho života. V měsíci dubnu tak náš skřítek Vítek, který nás celým rokem provází, měl poznávat lidské tělo.

Proto jsme se rozhodly, že využijeme alespoň některé aktivity, které jsme měly v plánu a které děti zvládnou samostatně, s minimální účastí rodičů, a nabídneme jim je. Naším cílem bylo pomoci a ulevit rodičům, kteří musí zvládnout svoji práci, školní výuku i další povinnosti související s chodem rodiny. Připravily jsme aktivity, které děti zaujmou a budou je snad i bavit.

Úkoly na webu

Na webové stránky školní družiny tak pravidelně pro děti umisťujeme úkoly nebo výzvy, které jsou nepovinné a dobrovolné. Zapojí se ten, kdo chce. V tomto měsíci se v družince věnujeme hodně zdraví a zdravé výživě. Proto první úkoly směřovaly právě sem.

První výzva byla vytvoření jakékoli zdravé pomazánky, ve druhém týdnu měly děti zhotovit pomocí zdravých potravin nepečený nebo i pečený moučník, ve třetím týdnu byl prostor pro kreativitu a děti dostaly za úkol sestavit obrázek buď z ovoce, nebo ze zeleniny. Poslední týden patřil ovocnému nebo zeleninovému salátu. Děti po dokončení úkolu měly poslat fotografie, které průběžně umisťujeme na webové stránky ŠD.

Hned na počátku uzavření našeho zařízení jsme požádaly rodiče, aby nám zasílali fotografie, jak tráví čas se svými dětmi, a které aktivity společně prožívají v rámci omezeného volného pohybu.

Další výzvou byla výzva kreativní. Jednalo se o poděkování všem složkám IZS za jejich odvahu a nelehkou práci. Obrázky měly děti namalovat, vyfotografovat a poslat na náš mail, abychom je mohly prezentovat na našich družinových stránkách.

Nezapomněli jsme také oslavit Velikonoce. Děti mohly posílat fotografie z příprav, úklidu, výzdoby, pečení nebo z činností, kdy pomáhaly svým rodičům.

V závěru měsíce nás ještě čeká čarodějnický úkol. Děti mají připravit čarodějnické občerstvení, vyrobit čarodějnický lektvar, nebo je možná kreativní výzva výtvarně jakoukoli technikou vyrobit čarodějnici, která může být nakreslená nebo zhotovená z odpadového materiálu.

Užitečná aplikace

V průběhu měsíce jsme také využily aplikaci, která nám umožnila on-line spojení s dětmi pomocí internetu. Děti se tak mohly setkat pomocí živého přenosu, popovídat si, sdělit své zážitky nebo si jen zamávat.

Přejeme dětem i rodičům pevné zdraví, klid a pohodu s dětmi. Přejeme všem, aby si tyhle chvilky užívali a zpříjemnili co nejvíce a nejlépe. Doufáme, že i my jsme vám alespoň trochu v této nelehké době pomohly s nabídkou aktivit, které můžete využívat, když trávíte hodně času společně. V našich aktivitách budeme pokračovat i nadále a budeme se na vás všechny moc těšit.

Za školní družinu při ZŠ a MŠ Kladno, Velvarská 1206

vychovatelky Jitka Zachová a Adéla Urminská

-red-