Když dobrý spánek chybí

Pocit, když ráno vstanete „špatnou nohou“, zná asi každý, celý den s člověkem není řeč, a nejinak je tomu i u dětí. Nevyspalé dítě, které se v noci často budí, mívá noční můry či jiné poruchy spánku, bude po zbytek dne protivné, unavené a bez nálady.

Spánkové poruchy netrápí totiž jen dospělé, ale začínají již v dětském věku. U předškolních dětí se například často objevuje náměsíčnost a mluvení ze spánku. Jaké další poruchy můžeme u dětí vypozorovat, co udělá se spánkem časté sledování televize a jaké důsledky má na dětský organismus nekvalitní spánek.

Důležitost kvalitního spánku

Spánek je dobrým ukazatelem aktuální psychické a fyzické pohody (na spánku se většinou jako první ukáže, pokud je dítě nemocné nebo má nějaké trápení). Pokud dlouhodobě už u malého kojence pozorujeme problémy s usínáním nebo špatné spaní během noci, měli bychom zbystřit. Ukazuje se, že problémy se spánkem mohou být prediktorem pro budoucí psychické problémy, jako je zvýšená úzkostlivost, deprese, ADHD, různé fobie atd. Studií na toto téma je čím dál více – kojenci, kteří spí málo, dlouho usínají a v noci se často budí, jsou v pozdějším věku emocionálně labilnější a mívají problémy s chováním. Ukazuje se, že nekvalitní spánek v prvních měsících života může být propojen se schopností sebeovládání a regulací emocí.

Když dobrý spánek chybí…

Kvalitní spánek je něco celkem nenápadného. Když se dobře vyspíme, považujeme to za normální a nepřikládáme tomu velký význam. Pokud ale dobrý spánek chybí, dá nám to naše tělo pocítit únavou, nepozorností, špatnou náladou… U dětí je dostatek spánku důležitý dvojnásob. Podle údajů zjištěných dotazníky od rodičů trpí nějakou formou spánkové poruchy až 30 % dětí do 18 let. Špatné spaní je vyčerpávající nejen pro děti, ale také pro rodiče. Menší děti mohou nedostatek spánku kompenzovat přes den, avšak rodiče nikoliv, a únava se pak podepisuje i na vztazích v rodině.

Dlouhodobý spánkový deficit se může projevit zhoršením kognitivních funkcí, jako je pozornost, paměť, plánování, což v případě školáků může mít vliv i na školní prospěch. K tomu se přidávají emocionální problémy, potíže v chování, výkyvy nálad a také se mohou připojovat zdravotní problémy, snížená imunita a na ni navazující nemoci. Je tu však i hledisko sociální. Některé výzkumy ukazují, že děti, které mají dostatečně dlouhý spánek, jsou mezi vrstevníky oblíbenější, více se zapojují do kolektivu, mají lepší receptivní slovní zásobu a dokáží lépe pracovat s emocemi.

Televize v dětském pokoji         

Doba pokročila a děti sledují pohádky již v batolecím, ne-li kojeneckém věku. To však může mít za následek horší kvalitu spánku a v pozdějším věku také různé problémy s emocemi a s chováním. Ukazuje se, že děti, které začínají sledovat pohádky ještě před 18. měsícem věku, spí hůře. Stejně tak pokud mají předškoláci televizi přímo v dětském pokoji, kde spí, mívají častěji problémy se spánkem. Mnoho rodičů se domnívá, že dětem se u televize lépe usíná. Podle výzkumů je ale takový spánek kratší, méně kvalitní a ani usínání není tak rychlé, jak si rodiče představují. Při průzkumu mezi předškoláky se dále ukázalo, že ti, kteří sledují televizi méně než hodinu denně, spí v noci déle, a to celkově až o 2 a půl hodiny týdně více.

Placená zóna