Už 30 let vydáváme knihy pro rodiče a učitele

A díky tomu vzniklo jedinečné spojenectví mezi nakladatelstvím Portál a pedagogy a rodiči. Podle Martina Bedřicha, jednatele a šéfredaktora Portálu, tyhle knihy patří ke genetické výbavě nakladatelství.

Portál letos slaví neuvěřitelných třicet let. Když se za nimi ohlédnete, co vidíte?

Podle mého názoru je nejpozoruhodnější nejen množství knih, které za třicet let zákonitě vznikly, ale především to, že v zásadě utváří několik celých oborů. Co se týče např. psychologie, psychoterapie, pedagogiky, a především předškolní pedagogiky či sociální práce, naše knihy zde těch třicet let tyto obory utvářejí. To už je mnohem větší zodpovědnost než jen za produkování dalších a dalších publikací. Naše knihy formují studenty a budoucí odborníky, lidi v praxi, nejrůznějších službách – náš přesah do reálného života a společnosti je veliký. To s sebou nese nijak patetický pocit zodpovědnosti, spojený nicméně s hrdostí a vědomím, co vše se dá skrze nakladatelství ovlivnit. To vše se asi při pohledu do portálovské historie nějak propojuje. 

Součástí portálovské produkce jsou už od začátku knihy pro rodiče a také pro mateřské školy, a v poslední době se na ní podílejí velmi významně. Proč je vydáváte?

Knihy o výchově patří ke genetické výbavě Portálu od jeho založení. Jde zároveň o to, jak tuto oblast chápeme – pro nás je výchova mnohem obecnější proces spojený s hledáním sebe sama, zráním, respektem k druhému, odvahou a zodpovědností. Právě takové hodnoty v knihách hledáme a chceme je nabízet dál. Mateřské školy se pro nás staly zajímavou oblastí, v níž vnímáme především neutuchající zájem o nové podněty, postupy, myšlenky. Málokterá profese se nám ukázala tak otevřená k novým knihám – je vidět, že pedagogové v mateřských školách neustále pracují na svém profesním růstu, hledají nové náměty, pracují s našimi knihami. Stali se tak pro nás velmi důležitým publikem, pro které je radost vydávat. 

Další nohou pomyslné trojnožky, která patří k mateřským školám, je časopis Informatorium 3–8, který zde vychází od podzimu 1993. V čem je podle vás jeho význam?

Opět se jedná o časopis, který je už skoro institucí. Má být skutečným průvodcem a rádcem pro všechny, kdo v mateřských školách pracují, pomocnou rukou i milým společníkem, který už ovlivnil celé generace učitelek. Pro nás je zároveň dobrým „tykadlem“ do prostředí mateřských škol, můžeme skrz něj přesně sledovat, o co je zájem, jaké jsou aktuální potřeby, co pedagogy pálí. Můžeme vyzkoušet nějaká témata, než je třeba zpracujeme knižně. Pokud mají být naše knihy pro předškolní pedagogy skutečně užitečné, je pomoc takového časopisu nesmírně vítaná. I proto jsem moc rád, že dlouholetá šéfredaktorka Informatoria 3–8, Marie Těthalová, je zároveň redaktorkou našich knih. I toto personální propojení je velmi cenné. Jak pro Portál, tak pro čtenáře časopisu i knih.

Knihy a časopis skvěle doplňují oblíbené a vždy obsazené semináře pro učitelky mateřských škol. Není to ale trochu úkrok od nakladatelské a vydavatelské činnosti?

Semináře funguje podobně jako zmiňovaný časopis. Je to prostor, kde se zcela konkrétně potkávají lidé z různých prostředí a navzájem se obohacují. Lektor, velmi často zároveň autor knih, si u nás může vyzkoušet své postupy a metody v praxi, učitelky se něco nového dozvědí, mohou si pak i koupit příslušnou knihu, své dojmy a připomínky zase sdělí autorovi, který s nimi může dál pracovat. Portál, který to zastřešuje, tak propojuje jinak trochu oddělené světy a mnohdy skutečně doprovází nějaký námět od jeho vzniku v rámci semináře po knižní realizaci a její následné použití ve školkové praxi.

V knihovnách školek a družin se leckde najdou i portálovské dětské knihy. Co je na nich tak zajímavé? 

Trh s dětskými knihami je ohromný a stále roste, vzniká velké množství krásných titulů. Pro nakladatele je proto těžké najít svou osobitou parketu. V Portále se snažíme vydávat dětské knihy s nějakou přidanou hodnotou, ať je pedagogická, speciálněpedagogická, logopedická nebo třeba morální. Jde nám o to, aby kniha dala dítěti a těm, kteří ji s ním čtou, něco navíc. Nejde nám o křečovité spojení čtení s výukou, ale o nenásilnou cestu skutečného rozvoje. Myslíme si, že to čtenáři poznali a i proto naše knihy vyhledávají. Pro školky máme řadu titulů, které děti baví, ale zároveň jim otevírají něco nového, vedou je přirozeně ke zvídavosti, poučení, osvojení si řady různých dovedností apod. To samé nabízíme pro někdy nelehký proces přechodu z mateřské do základní školy, pro učení čtení apod.

Portál spolupracuje s mnoha zajímavými autory, lektory, ilustrátory… a tento tým se stále rozšiřuje. Jak si vybíráte spolupracovníky? 

Z výše řečeného vysvítá, že hledáme vždy kombinaci, která bude sloužit poslání našich knih. Ilustrace musejí být nejen hezké, ale také musejí odpovídat vývojové fázi dítěte, jejich schopnosti soustředění, orientace, rozlišování tvarů apod. Když se pak spojí autor, znalý těchto principů, se stejně poučeným ilustrátorem, vznikne kniha, kterou děti skutečně ocení.

Na kterou knihu z výročního edičního plánu Portálu se těšíte?

Mezi knihami, které vyjdou, se těším na příběh české rodiny s autistickým synem, který maluje dopravní mapy. Kniha se jmenuje Matěj maluje mapy a je vyprávěním o nezlomné vůli nenechat své dítě napospas nemoci a nepochopení, ale udělat maximum pro to, aby mohlo objevit své potenciály a překvapit okolní svět. Mezi dětskými knížkami pak vynikne krásná obrazová kniha o Janu Amosu Komenském, spojující napínavý děj z prostředí oblíbených únikových her s komiksem a přístupně zpracovanou faktografií.

Náš rozhovor budou číst učitelky mateřských škol a vychovatelky školních družin. Co byste jim vzkázal?

Že v Portále velmi dobře víme, jak je jejich práce náročná a zodpovědná. Je bez nadsázky formativní pro další život dětí a budoucích dospělých. Když ale vidím, jak intenzivně pracují s knihami z Portálu, mám dobrý pocit toho, že zde dochází ke skutečnému spojenectví. Třeba jednou někdo docení, co dobrého se díky tomu do společnosti dostalo.

red

Mgr. Martin Bedřich, Ph.D., se narodil v roce 1982. Vystudoval bohemistiku a komparatistiku na FF UK. Vydal několik knižních rozhovorů se zajímavými osobnostmi a také knihu pro děti Po stopách baroka v Čechách.

-red-