Čtení každý den hned změní

V říjnu se naše školka MŠ Lešenská zúčastnila „Týdne čtení“ na podporu projektu Celé Česko čte dětem. Informovali jsme rodiče, jak důležitý význam má čtení na psychický vývoj dítěte a na uspokojování emočních potřeb.
Každá třída se zaměřila na podrobnější vzdělávací program i přesto, že četbou se zabýváme celý rok. Třída Koťat nejmenších dětí využila dramatizace pohádky „O kůzlátkách“ a spolupráce s rodiči, kteří s dětmi doma vyráběli krásné záložky do knih. Třída Sluníček si četla s donesených knih z domova, o kterých děti samostatně vyprávěly. Třída předškolních dětí Myšek a Lvíčat vyrobila záložky do knih, které poslala do domova pro seniory.
Kniha je přeci tak kouzelná, že nejen v této těžké době, ale kdykoliv nás může pohltit a přenést do jiného krásného světa zvaným fantazie.

Michaela Červinková

MŠ Lešenská, Praha 8

-red-