Všechno začíná pohybem

Děti jsou v pohybu pořád, od rána do večera. To, že se hýbou, cvičí, běhají a skáčou, je podle Vladimíry Ottomanské skvělé. Díky pohybu se totiž rozvíjejí dovednosti, které s pohybem zdánlivě nesouvisejí.

Můžete v krátkosti představit vaši mateřskou školu?

Mateřská škola Ottománek funguje již 13 let. Založili jsme v Dobřichovicích rodinnou firmu Baby Club Ottománek, kde jsme pak zřídili i mateřskou školu. Tuhle vizi jsme promýšleli asi rok a postavili jsme k tomu účelu i dům. Chtěla jsem, aby se ve školce i plavalo, proto je v přízemí interiérový bazén, který slouží pro kojenecké plavání a plavání dětí do šesti let, a v prvním patře velká herna se zázemím pro mateřskou školu. Tím jsem si splnila jeden obrovský sen. Mohla jsem vybudovat to, co mě baví a co jsem chtěla. Vyhovuje mi, že mohu věci vymýšlet, tvořit, dělat si je po svém. S tím se pochopitelně pojí i riziko, jestli každý rok školku naplníme, jestli do ní přijdou děti. Zatím to ale funguje.

Školka má kapacitu 25 dětí a chodí k nám děti od dvou a půl do šesti let. Vyznávám všestranný, harmonický rozvoj dítěte, myslím si, že není potřeba děti předškolního věku nějak vyhraňovat. Každý den tedy máme od všeho kousek. Snažíme se, aby děti byly spokojené a radostné, aby se cítily dobře. Aby měly prostor pro rozvíjení sociálních vztahů, aby se s nimi zacházelo vlídně a hezky. Každý den cvičíme, povídáme si, malujeme…

Kdybyste chtěla popsat, čím je vaše školka zajímavá, jedinečná, co by to bylo?

Věřím, že to je rodinné prostředí a atmosféra, vlídný přístup a respekt ke každému dítěti. Nadstavbu tvoří plavání. Děti plavou dvakrát týdně v dopoledních hodinách. Také spolupracujeme s Mensou České republiky a už u těch nejmladších dětí rozvíjíme asociativní, logické myšlení. Hodně času věnujeme rozvoji zdravého sebevědomí. Podporujeme to, aby si děti ve skupině užily sociální vztahy, to, že je u nás bezpečné prostředí, aby se pak jako větší uměly pěkně chovat k ostatním. Vedeme je k tomu, aby dokázaly přiznat chybu a postihnout své silné i slabé stránky, vnímat, že neumějí všechno a že i ony se potřebují něco naučit.

Věnujete se rozvoji dětského pohybu. Proč jste si zvolili právě tuto oblast?

To je moje osobní téma, původně jsem učila tělocvik. Rozvoj pohybových dovedností je velké téma i pro předškolní děti. Pohybem všechno začíná. Hrubá motorika, to, jestli děti umějí běhat, skákat, podlézat, přelézat…, vypovídá o tom, na jaké jsou děti psychické úrovni. A z toho plyne, co děti zvládnou a nezvládnou v dalším vývoji, jak budou umět mluvit, psát… Hrubá motorika je odrazový můstek pro rozvoj jemné motoriky, což je třeba držení tužky, vedení čar, stříhání nebo lepení, a samozřejmě také pro rozvoj motoriky mluvidel.

Cvičíme každý den 20–30 minut. Využíváme nejrůznější náčiní, které ve školce máme, od švihadel a míčků po balanční pomůcku bosu a balanční hady pro rozvoj udržování rovnováhy. Když dokážeme udržet tělesnou rovnováhu, dobře se nám udržuje i ta duševní. Všechno souvisí se vším.

Placená zóna

Mgr. Marie Těthalová