Děti malují seniorům

Děti naší mateřské školy se vždy velmi těší na pravidelná setkání se seniory. Ať už jsou to jejich vlastní prarodiče, nebo babičky a dědečci z domova pro seniory. S dětmi jim pravidelně připravujeme nejrůznější programy a těšíme se na společně prožité chvíle. Protože nás nutná opatření a nařízení vlády připravila o možnost vzájemných setkávání, neváhali jsme se zapojit do výzvy projektu MPSV „Děti malují seniorům, tentokrát k Vánocům“. Uvědomujeme si, že v současné nelehké době je velmi potřebná vzájemná sounáležitost a soudržnost mezi lidmi i mezi generacemi. S dětmi jsme vyrobili téměř 400 přáníček, která jsme zaslali do všech domovů pro seniory v našem městě. Věříme, že naše přáníčka vykouzlila úsměv na tváři našich dříve narozeným spoluobčanům, kteří s námi žijí v našem okolí.

Mgr. Jaroslava Kotačková a Eva Trandová

MŠ Třebíč, ul. U Obůrky, příspěvková organizace  


-red-