Slunečnice pro bažanty

V naší mateřské škole chováme už několik let zlaté bažanty – jednoho bažanta a dvě slepičky. Proto jsme se rozhodli, že spolu s našimi nejmladšími dětmi (3–4 roky), vypěstujeme slunečnice, bažantům na přilepšenou. Na jaře, potom co se děti vrátily do školky, jsme společně dali naklíčit semínka slunečnic. Děti je každý den pozorovaly a dolévaly opatrně vodu. Poté, co se objevily první klíčky, si děti semínka zasadily do hlíny. Každý den je sledovaly, zalévaly, a když vyrostly, šli jsme rostlinky opatrně zasadit do záhonu. Mravenci, kterých máme na zahradě hodně, nám několik sazenic zahubili.  Ale i přesto se nám podařilo pět slunečnic vypěstovat a po návratu z prázdnin jsme jimi obohatili jídelníček našich bažantů.  

Miloslava Volfová, třída Berušek

MŠ Kamarád, Hradec Králové


-red-