Dne 10. 11. 2021 se ze všech tříd Ekoškol Markušova a Dubnova ozýval smích a ve vzduchu byla cítit radostná atmosféra. Proč? Slavilo se! Opět jsme si připomněli, že jsme součástí veliké ekoškolí rodiny vzdělávacího centra Tereza, kde „velké změny začínají u nejmenších“.

Program Ekoškola v České republice probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Je již tradicí, že ministři školství připojují svůj podpis na certifikát opravňující školy k užívání mezinárodního titulu Ekoškola.

Jaké byly naše přípravy na oslavu?

Ve všech třídách předcházely „ekoškolí“ oslavě velké přípravy. Společně byla uklizena a zazimována zahrada, děti připravily ekoškolí jablíčka (obrázky jablíček z našeho Ekokodexu, podle barev jednotlivých témat, v každé třídě jiná. Společně je vybarvily a dnes již dobře vědí, co znamenají jednotlivé obrázkové výseče na jablíčkách). Byla zakoupena nová nádoba „Kompostinka“ pro kompostování bioodpadu ze školní kuchyně, pan školník vyrobil dřevěnou informační tabulku s otáčecí šipkou pro lepší informovanost všech o tom, která třída má tento týden službu na vynášení „Kompostinky“. Paní kuchařky nachystaly zdravé občerstvení v podobě táců plných vitaminů z ovoce a zeleniny.

Dopoledne děti trávily čas ve svých třídách. Připravený program byl pestrý. K tématu Prostředí se zpívalo o přírodě, zvířátkách, přednášely se básničky, vyráběl se kalendář počasí na celý rok, zdobily se berušky a počítaly tečky, skládala se puzzle s lučními rostlinami, stavěly se skrýše z přírodnin, lepil se příběh pohádky Boudo budko. K tématu Odpady se třídilo do sběrových nádob-tašek, poznávalo se, zda je to papír, plast, sklo, hliník. Pet víčka posloužila jako základ k mozaikám, ze starých nepotřebných květináčů vznikly po přemalování úplně jiné, barevné, veselejší, které čekají na jarní osázení. Založili jsme hřbitov odpadků. K tématu Voda se nejstarší děti staly výzkumníky, uskutečnily pokusy s vodou, přelévalo se a zjišťovalo, co plave a co neplave. Děti s napětím poslouchaly příběh O kapičce, která putovala. V jedné třídě byl zvolen i třídní spořínek vody. Hledalo se, kde všude se nachází voda na školní zahradě. V tématu Jídlo se skládaly obrázky s potravinami, děti sledovaly cestu potravin, společně skládaly puzzle s vývojem rostlin. Vyslechly si pohádku o zatoulané hrušce. Byl domluven pokus s bramborou. Vyprávěli jsme si o užitku ze zvířat, o významu zdravých potravin a o důležitosti neplýtvat.

Placená zóna

-red-