Klubovna Školičky Kamarád aneb „Kouzlo starých časů“

Dovolte nám představit další projekt naší mateřské školy, jehož cílem bylo podpořit nejen historii MŠ, ale i vytvořit v naší obci další místo pro komunitní setkávání.

Naše školka 9. ledna 2022 oslavila 75. narozeniny. Podle kroniky MŠ Nové Veselí, která je vedena od roku 1947, se její vznik datuje k listopadu roku 1946, kdy byl na popud okresního školního inspektora ředitelem měšťanské školy zjištěn zájem místních občanů o zřízení MŠ. Na základě projeveného zájmu byl vybrán dům vhodný ke zřízení mateřské školy. Bohužel, k lednu 1947 dům nebyl stále pro potřeby MŠ přidělen, a proto ředitel sloučením kabinetu země-dějepisného a přírodovědného v budově základní školy získal volnou místnost, kam umístil 1. třídu obecnou, a do prostor bývalé 1. třídy, která byla nejklidnějším místem, umístil nově zřízenou mateřskou školu. Provoz byl zahájen 9. ledna 1947. Zapsáno bylo 25 dětí. Výpomocnou učitelkou byla ustanovena absolventka kurzu pro MŠ. V rozpočtu nebyla vyčleněna ani koruna, takže učitelka dostala do vínku pouze prázdnou místnost s kamny, dvěma tabulemi, půjčeným stolem a židlí. Děti si přinesly svoje malé židličky, stoličky apod. Ředitel školy ani jmenovaná učitelka neměli s mateřskou školou žádné zkušenosti. Povolení se zřízením školy bylo dáno výnosem z 22.1.1947, č. E 2427/2-I a Zemská školní rada v Brně tak zřídila v Novém Veselí mateřskou školu pro děti ve věku 3–6 let. O rok později, v roce 1948, činil rozpočet mateřské školy 14 460 Kč, od roku 1949 bylo pro děti zajištěno i stravování (svačiny).

Spojíme příjemné s užitečným

Ano, takto jsme začínali. A při příležitosti takových jubileí naše školka pořádá setkání se zaměstnanci, ať už současnými, či bývalými, se zástupci zřizovatele, s našimi partnery, a samozřejmě i s rodiči a dětmi. První větší oslava proběhla, když školka slavila 50. let své historie.

Přemýšleli jsme, jak uchopit tři čtvrtě století historie naší školky. Napadlo nás spojit příjemné s užitečným. Příjemné znamenalo uspořádat výstavu fotografií zachycujících, jak se školka budovala, užitečné znamenalo vybudovat prostor, kde se budeme moci setkávat nejen v rámci mateřské školy, ale i v rámci našeho městyse.

Vznikl tak projekt Klubovna Školičky Kamarád „Kouzlo starých časů“ s nádechem retro 60. a 70. let (časy, kdy naše školka nejen vznikala, ale následně se stěhovala do nově postavené budovy). Realizace projektu vyžadovala stavební úpravy ve sklepních prostorách, které se už při kolaudaci v roce 1979 ponechaly v syrovém stavu s tím, že nebudou využívány. My jsme si v první řadě nechali zpracovat projekt, který znamenal úpravy zdiva, elektroinstalace, vodoinstalace, podlahy, vybudování sociálního zařízení (to vše financoval zřizovatel) a mnoho dalších drobných změn, které jsme si již zajišťovali sami.

Následně jsme požádali prostřednictvím sociálních sítí, ale i místního Novoveselského zpravodaje veřejnost o dary do této klubovny. Jelikož klubovna byla koncipována jako byt se třemi pokoji, zařizovali jsme tak kuchyň, obývací a dětský pokoj. Sešlo se nám nejen velké množství nábytku, ale i drobných předmětů, které byly charakteristické pro tuto dobu. Některé byly dokonce funkční. A tak jsme startovali po vzoru filmu Pelíšky, oděné a učesané jako Simona Stašová, o svatováclavských slavnostech loni na podzim. Bylo to úžasné setkání s pamětníky, kteří školku budovali a poznávali se na fotografiích, ale i s rodiči, kteří v albech mateřské školy našli své stopy z dob mládí a svým dětem ukazovali sami sebe, když byli malí. Veřejnost se také mohla začíst do kronik a nakouknout tak do života MŠ. K dokreslení atmosféry jsme přítomným podávali tureckou kávu a chlebíčky, k poslechu hrála reprodukovaná hudba z gramofonu a vinylových desek. Děti si mohly pohrát s hračkami ze 70. let, které se nám do naší klubovny podařilo získat. Setkání mělo úžasnou atmosféru. A tímto možné využití klubovny nekončí.

Autorské čtení

V listopadu proběhlo autorské čtení spisovatele Josefa Beneše a dětem a rodičům byli představeni kamarádi Koumen a Meďan. Zároveň jsme nabídli i ochutnávku ovocných a bylinných čajů LC Rosa od našeho lokálního dodavatele zdravých potravin. Další aktivitou byly retro Vánoce, strojení stromečku skleněnými ozdobami a poslech koled. Klubovnu pro svou činnost využívá i malý ekotým naší školičky, který se potřebuje někde scházet, a jelikož je v současnosti školka plně obsazená, tyto prostory vítáme.

Poslední aktivitou byla návštěva klubu seniorů z Nového Města na Moravě letos v březnu, který si naplánoval poznávání Nového Veselí, a kromě návštěvy výstavy krojovaných panenek E+M a výstavy soch Júlia Pelikána navštívili také naši klubovnu.

Možností využití tohoto prostoru je mnoho, je to o nápadu, o příležitosti, o chuti něco nového vytvářet a propojovat současnost s historií, mladou generaci s tou starší, nadšence s různými koníčky apod. Takže děkujeme našemu zřizovateli za podporu a teď je to už jenom na nás. Zatím poslední plánovanou aktivitou bude zápis do MŠ, protože v době provozu je obtížné zápis realizovat, a setkání zaměstnanců mateřské školy v květnu.

Veškeré informace k naší retro klubovně naleznete na našich stránkách https://ms.noveveseli.cz/projekty/retro-klubovna

Monika Kovalská

Školička Kamarád Nové Veselí


-red-