Výjezd učitelek mateřských škol do Estonska

V rámci společných akcí pořádaných místní akční skupinou MAS Dolnobřežansko byla naše mateřská škola oslovena, zda by se stala vedoucím konsorcia v rámci evropského programu Erasmus+. Tento program je zaměřený na výjezd učitelů mateřských škol do zemí EU, kde mohou vidět a čerpat nové zdroje pro svou práci v předškolním vzdělávání.

První výjezd byl nyní v říjnu 2023 do Estonska, konkrétně do města Rakvere, kam odcestovalo 17 učitelek ze šesti mateřských škol – MŠ Jílové u Prahy, MŠ Dolní Břežany, MŠ Kamarád Jesenice, MŠ Jesenice, MŠ Pohoří a MŠ Vestec.

Město Rakvere leží 100 km od hlavního města Estonska Tallinnu a 20 km od Finského zálivu. Hlavní dominantou města je zřícenina hradu ze 14. století s bronzovou sochou pratura.

Pobyt byl domluven na jeden týden, od neděle do soboty. 

V pondělí jsme navštívili první mateřskou školu, TRIINU, kde nám byla předvedena práce s digitálními pomůckami a následně jsme se rozdělili do tříd, abychom mohli tzv. stínovat. To znamená pozorovat, dělat si poznámky a porovnávat naše školství s estonským. Odpoledne nás paní učitelky odvedly na místní radnici, kde nás hezky přivítalo vedení města, a následně proběhla prohlídka celé nově, energeticky úsporně postavené budovy, včetně ukázky původního velkého trezoru. 

Přírodní a environmentální vzdělávání

V úterý nás čekal výlet autobusem do vzdělávacího centra SAGADI, které je zaměřené na přírodní a environmentální vzdělávání dětí. Zde jsme měli ukázku výukového programu, prohlídku venkovního prostoru určeného pro aktivity s dětmi a prohlídku místního muzea. Pak nás čekal oběd v podobě opékání estonských špekáčků venku na ohni. Následně jsme se autobusem přesunuli k Finskému zálivu. Na závěr pro nás byl v Rakvere připraven art workshop ve výtvarném ateliéru. Zde si každá paní učitelka vyrobila vlastní obraz pomocí techniky vrstvení barev.

Placená zóna

-red-