Návštěva divadla pro MŠ a 1. stupeň – Kabinet zázraků

Proč chodíme do divadla? Divadlo má jedinečnou a nezastupitelnou roli ve vzdělávacím procesu. Co může nabídnout pouze divadlo na rozdíl od jiných druhů umění a být tím nápomocné při vzdělávání? Žáky bylo, je a bude obtížné zaujmout.

Zvlášť dnes, kdy má prodlužující se čas strávený dětmi ve virtuálním světě významný vliv na jejich soustředění. Divadlo je druh umění, jedním z jehož možných úkolů je reagovat jak na aktuální témata, tak i na ta obecně platná. Především pak disponuje jedinečnou kvalitou – je TADY a TEĎ. Divadlo je umění neopakovatelného okamžiku. K jeho realizaci je nutná přítomnost všech aktérů – herců i diváků. Jde o umění prováděné momentálně v prostoru a čase. Cílem divadelního umění není jenom výpověď umělců, estetický a duchovní zážitek diváka, či jen prostá zábava. Jeho ambicí by mohlo být vzdělání a rozšiřování obzorů diváka. 

Cílem kvalitního a vhodně zvoleného divadelního kusu není nabídnout divákům odpověď, ale naopak klást otázky. To, co vidíme, nutně nemusí být jednoznačné, nemusíme všemu hned rozumět. Ani my, ani děti. Když ale představení skončí a my máme čas a prostor si v klidu ještě jednou v hlavě projít, co jsme viděli a prožili, a hlavně jaké otázky nám i dětem vytanuly na mysli, odpovědi začnou vycházet najevo, a navíc pro každého zúčastněného jeho vlastní. Takový zážitek nabízí i inscenace Kabinet zázraků od tvůrčího týmu Naivního divadla v Liberci.

Příprava před návštěvou divadla

Než vyrazíme s dětmi do divadla, nastává přípravná fáze s několika stupni. Prvním je komunikace s divadlem a výběr vhodné inscenace. Pro menší děti se snažíme vybírat ty, které jsou situovány v menších sálech a loutky, scéna a herci jsou k dětem blíž. Tato intimita může dopomoci ustrašenějším dětem či těm, kteří jsou v divadle poprvé, překonat počáteční ostych a strach. Pro menší děti volí divadla i kratší časovou dotaci. Inscenace pro předškolní publikum v ideálním případě trvají 30–45 minut. Vybíráme také vhodná témata. V ideálním případě se snažíme navštívit představení, které se nějakým způsobem vztahuje k problematice, které se právě věnujeme. Při výběru nám je nápomocný pracovník divadla, většinou obchodního či lektorského oddělení. V jeho kompetenci je mít přehled o tom, jaká témata divadlo ve svých inscenacích zpracovává a jakými prostředky. Také nám může nabídnout doprovodný program – prohlídku loutek, besedu s tvůrci, procházku zákulisím a povídání o divadelních povoláních či doprovodné programy ve formě tvůrčích dílen a dramatických workshopů. Divadla také nabízí metodické listy pro použití před i po zhlédnutí.

Placená zóna

-red-