Děti a jóga k sobě patří

O józe, jejích benefitech a možnostech, a také o tom, jak je možné toto cvičení zapojit do práce s dětmi v mateřské škole a školní družině, jsem si povídala s Vladimírou Ottomanskou.

Placená zóna

Mgr. Marie Těthalová