Členská schůze organizace OMEP

Srdečně zveme na členskou schůzi, která se koná v pátek 12. dubna od 11 do 15 hodin v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského na adrese Valdštejnská 161/20, Praha 1 (poblíž stanice metra A Malostranská nebo stanice tramvaje Malostranské náměstí). 

Na programu zazní kromě úvodního slova také výroční zpráva a zprávy o hospodaření a od revizní komise. Bude též přednesen plán činnosti pro rok 2024. Součástí členské schůze bude volba nového předsednictva. V odpolední části zazní řada dalších zajímavých příspěvků. Jejich přehled naleznete zde: https://www.omep.cz/aktuality/clenska-schuze-cv-omep-2024. Na členské schůzi bude možnost uhradit členský příspěvek pro rok 2024 ve výši 400 Kč.

Všechny srdečně zveme.

-red-