Obědy zdarma rozpočet příliš nezatíží a pomohou mnoha dětem

Jak se sociální situace rodiny promítá do vzdělávání? Proč současné územní členění nepřispívá k vyrovnané vzdělávací nabídce? Těmito tématy se zabývá analytik Jan Zeman z organizace PAQ Research, která má kvalitní vzdělávání jako jeden ze svých cílů.

Budeme si povídat o vzdělávání. Jak vzdělávací dráhu malého dítěte ovlivní, v jakém prostředí vyrůstá, žije?

To je důležitá otázka. Ovlivní ho to hodně, protože český vzdělávací systém zatím neumí moc dobře pracovat s tím, že dítě pochází ze znevýhodněné rodiny. Stále to funguje tak, že dítě mohou v páté třídě potkat přijímací zkoušky na víceleté gymnázium, které nejsou podmíněny pouze domácí přípravou, ale mnohdy také přípravou placenou. A to pokračuje dále. Do všeobecného středního vzdělávání vede cesta přes ty úplně nejlepší výsledky. Máme málo gymnázií a lyceí, takže děti s aspiracemi na vysoké školy mnohdy končí na úzce zaměřených odborných oborech.

Rodiče znevýhodněných dětí často vnímáme jako někoho, kdo automaticky ví, jak se o děti starat, ale oni možná sami nemají vzor, který by jim byl oporou v tom, jak s dítětem dělat domácí úkoly. Možná neumějí anglicky a nepomohou mu, nemají kamarády, kteří by jejich dítěti pomohli s fyzikou. Přitom v těchto oblastech by měl český vzdělávací systém pomáhat. Až kvůli covidové situaci se k nám dostalo organizované doučování a podobné věci.

Začneme těmi „luxusními“ podmínkami. Úplná rodina, zajištěné bydlení, harmonické vztahy, dostatek a možná až nadbytek finančních prostředků. Takové dítě se pak doma i slušně nají, obléká se do nového a kvalitního oblečení a má šanci věnovat se i zájmovým aktivitám. Je díky tomu ve škole ve výhodě?

Ano, jeho výhodou je podnětnost prostředí, ve kterém žije. Jeho rodiče nejsou bohatí jen v oblasti financí, ale ve většině případů mají široké vědomosti a rozhled a snaží se dítěti zajistit co nejlepší vzdělávání. Děti pak mají například přístup k technice, dokážou ji ovládat, mají doma například více knih, což je velmi důležité. Dokážou pak porozumět i složitějším pojmům, s nimiž se setkávají například ve slovních úlohách z matematiky. Je prokázáno, že děti z rozličných sociálních skupin i různě chápou určité pojmy. Například děti z rodin čelících exekuci s obtížemi vyhodnocují, co znamenají určité výjimky v textu, pokud je věta zadání dlouhá.

Placená zóna

Mgr. Marie Těthalová