Velikonoce plné zábavy

Před loňskými Velikonocemi jsme měli v naší mateřské škole napilno. Velikonoční atmosféru navozovala výzdoba interiéru MŠ, před budovu jsme postavili velkého zajíce ozdobeného senem, který nás s pamihodou neboli pomlázkou v ruce každé ráno vítal. A to už jsme se s chutí pustili do zdobení kraslic. Jedno odpoledne bylo tvořivé, i pro naše rodiče, kteří společně s dětmi vytvářeli, krásné kraslice. Pracovali různými technikami, nejvíce se jim líbilo i dařilo zdobení bílým i barevným voskem. Měli jsme hodně námětů pro tvořivé činnosti, povedl se nám krásný velikonoční zajíček, zručnost projevily děti při zdobení velikonočních perníčků cukrovou polevou a nezapomněli jsme si zasít do kelímku jarní osení. Děti si s radostí odnesly domů své vlastnoručně vyrobené velikonoční dekorace a velkého perníkového zajíčka, kterého upekla jedna šikovná babička pro všechny děti. Děti se naučily koledu i jarní písničky, nechybělo vyprávění o slepici a kuřátkách ani pohádka. Hned po Velikonocích jsme se vydali hledat opravdového zajíčka, kterým byla maminka jednoho z našich dětí. Zajíček se totiž při koledě ztratil a neznal cestu zpět do lesa. Zajíčka jsme hledali na cestě vyznačené fáborky, plnili jsme úkoly, až jsme smutného zajíčka našli – to bylo radosti. Rozveselili jsme ho písničkou, pohráli si s ním a odvedli na cestu k lesu, kterou už dobře znal.

Placená zóna

Miluše Svobodová