České děti jako čtenáři

Tvrdí se, že málo čteme a že přitáhnout dnešní děti ke knihám není snadné. Dětskému čtenářství se v nedávné době věnovaly dva výzkumy. Jeden uskutečnila Národní knihovna České republiky a druhý společnost Scio.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 nebo v online archivu.

Mgr. Marie Těthalová