Výtvarné činnosti

s mimořádně nadanými dětmi předškolního věku Intuitivně je pojem „nadání“ chápán jako dar, který umožňuje jedinci přesahovat výkony většiny ostatních a umožňuje mu vyniknout, aniž by musel vynaložit velké úsilí. Když označíme dítě jako nadané, myslíme tím dítě výjimečné a jedinečné.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 nebo v online archivu.