Děkujeme za účast v anketě

V listopadu loňského roku jsme vyhlásili čtenářskou anketu. Sešla se řada zajímavých odpovědí, s nimiž vás rádi seznámíme. Ptali jsme se, co vás v Informatoriu 3–8 vždy zaujme. Řada z vás odpovídala, že rozhovory, dále jste zmiňovali rubriku Psychologie pro pedagogy, články o akcích mateřských škol, články z rubrik Téma a Chceme žít zdravě. Máte zájem o novinky z oblasti vzdělávání předškolních a mladších školních dětí a také jste zmínili, že inspirací vám je recenzní rubrika.
Zajímali jsme se také o to, co v časopise využijete. Řada z vás zmínila pracovní listy a jejich využití v práci s předškoláky, někteří z vás naopak pracovní listy úplně nevítají. Oblíbenými prakticky využitelnými rubrikami jsou ty, které se věnují tvořivé práci. Někteří z vás zmínili, že dávají přednost jednodušším postupům. Velmi nás potěšilo, že ve vašich mateřských školách se s časopisem Informatorium 3–8 pracuje a že se dostane ke všem členům pedagogického sboru.
Děkujeme všem za inspiraci a zároveň představujeme novinky v novém ročníku. Vzhledem ke kladným ohlasům na pracovní listy, ale také s ohledem na ty z vás, kteří je nevyužíváte, jsme se rozhodli zachovat rubriku Portfolio předškoláka a rubriky Psaní bez písmenek a Počty bez čísel se budou v časopise střídat. Nově v tomto ročníku nabízíme pracovní listy pro etickou výchovu nazvané Vím, jak se chovat a listy pro rozumovou výchovu Už všechno znám.
Deseti respondentům ankety zasíláme knihu a děkujeme všem, kdo se do ankety zapojili.

-red-