Táto, mámo, pojď si hrát

Už druhým rokem se v rámci projektu START inkluzivního vzdělávání v Klášterci nad Ohří realizuje v MŠ Bruslička adaptační program TÁTO, MÁMO, POJĎ SI HRÁT. Snažíme se na chvilku rodiče zastavit, aby si uvědomili, jak je důležité být pro děti partnerem ve hře. Hry jsou zaměřeny na více úrovní a často zaujmou nejenom děti, ale i rodiče, kteří se stávají dětmi.


Začátkem června 2018 byly hrátky ze třídy přeneseny na naší environmentální zahradu s přírodními prvky. V plánu bylo vytvoření přírodního smyslového chodníku. Smyslový chodník je prvek, na kterém si děti mohou vyzkoušet a procvičit hmat rukou a chodidel. Prospívá rozvoji jak smyslovému, tak motorickému. Učení prožitkem je pro děti velkým přínosem. V prostorách zahrady mohou děti přirozeným způsobem rozvíjet svůj kladný vztah k přírodě, učit se úctě ke všem složkám živé a neživé přírody a jsou jim vštěpovány principy ochrany jednotlivých častí životního prostředí.


Rodiče prostor nejdříve o den dříve připravili úpravou terénu, vyměřením a odvozem zeminy. Poté se začalo tvořit. Tvořilo se z přírodních materiálů: dřevo, kameny, mech, šišky…  Bylo krásné, jak se na tvoření podílejí děti. Rozhodovaly, kam který materiál dáme. Děti si prožitkem uvědomovaly vlastnosti materiálů – kámen – tvrdý, hladký, mech – měkký, příjemný.  Získají tím zkušenosti a poznání s živými i neživými organismy. S pocitem zodpovědnosti se naučí pomáhat vytvářet kolem sebe krásný a zdravý svět.  


Zábavné soutěže


Aby nešlo jen o práci, rodiny si vytvořily tříčlenná družstva a soutěžily ve skoku z místa, člunkovém běhu, hodu kroužkem na kužel. Při soutěžení si všichni užili spoustu legrace. Pro doplňkové činnosti na rozvoj rovnováhy, obratnosti a orientaci v prostoru byly použity pomůcky: říční kameny, lávka, houpačka, rovnovážné kroužky na hlavu… Za snažení bylo připraveno sladké melounové občerstvení. Poté bylo vyhlášení výsledků a každý si odnesl malou odměnu pro radost. Celé odpoledne se uzavřelo slavnostním přestřižením pásky a otevřením chodníku pro návštěvníky mateřské školy. Samozřejmě i poděkováním ochotným rodičům, kteří se zapojili.


Alena Páleníková


MŠ Bruslička, Klášterec nad Ohří


-red-