Za půl roku do školy

Předškoláky zanedlouho čeká zápis do základní školy. U některých dětí se již ví, že si docházku do mateřské školy o něco prodlouží, mnohé ale už čekají na vstup do první třídy, těší se, chystají si aktovku, penál, pastelky…


I když mnozí předškoláci svou docházku do školky ukončí už záhy, většinou koncem června nebo během letního provozu, stále je co dělat, co rozvíjet. Samozřejmě si nemůžeme hrát na školu, ale je toho hodně, co jim nabídnout. Oslovila jsem proto tři mateřské školy a zeptala jsem se, jak mají práci s předškoláky zorganizovanou. Všechny oslovené školky spojuje to, že mají heterogenní třídy, MŠ Čs. exilu v Ostravě – Porubě pak má i třídy speciální, kam chodí děti od dvou a půl do sedmi let.


Mateřská škola Brněnská, Česká Lípa


Předškoláci v naší mateřské škole nemají svou vlastní třídu. Máme heterogenní uspořádání. Každá třída si volí organizaci práce, tak jak vyhovuje režimu dne. Pracujeme v prostorách sborovny nebo ve třídě, kdy si vždy jedna paní učitelka odvede předškoláky. Dětem nabízíme zvýšenou individuální péči či pohybové aktivity v tělocvičně základní školy, se kterou spolupracujeme před vstupem dětí do 1. třídy. Pro děti s odloženou školní docházkou máme vypracovány individuální plány. Jinak zvláštní péče při nejlepší vůli není možná. Ve třídách jsou děti pod tři roky a děti s odlišným mateřským jazykem. Rodiče s námi konzultují případný odklad školní docházky. Speciální konzultace nabízíme a také uskutečňujeme besedy s odborníky a učitelkami ZŠ. Bohužel je zájem překvapivě malý. Předškoláky pasujeme na školáky, organizujeme slavnostní rozloučení s mateřskou školou.


Placená zóna

Mgr. Marie Těthalová