Den Země v MŠ Kladruby

Koťata z MŠ Kladruby se celý týden pilně připravovala na Den Země. Nejen Koťata, ale i Sluníčka a Broučci s Beruškami měly připraveny svoje činnosti a aktivity související s tímto svátkem.

Děti ve třídě Koťat začaly výrobou kontejnerů na třídění odpadů. Jejich úkolem bylo přinést z domova odpadový materiál, který pak formou hry správně třídily do kontejnerů. Naučili jsme se píseň „Třídíme odpad“ a báseň „Kontejnery“, to se dětem opravdu líbilo, protože to bylo něco nového a zajímavého. Ještě jsme si zahráli na „Smeťáky“, ze kterých šel opravdu strach. Děti se jako mávnutím kouzelného proutku proměnily v tyto „smeťákovské bytosti“, které žijí na skládce, a řádění za doprovodu písně „Smeťáci“ mohlo začít. Odpadový materiál, který jsme třídili, nezůstal bez povšimnutí. Ze zbytků alobalů, igelitu, kelímku od jogurtů, drátků, provázků, špulek, roliček a mnoha dalšího vyrobily děti ještě zmiňované „Smeťáky“. Dílo se jim opravdu zdařilo a byly náležitě pyšné. Z vytříděných PET lahví jsme vytvořily krásné květiny a sluníčka pro radost. Děti se opravdu činily a jejich výrobky stály za to. Nezapomněli jsme ani na úklid přilehlého okolí MŠ a části lesa. Děti byly vybaveny ochrannými rukavicemi a pečlivě sledovaly a vybíraly, co do lesa nepatří.


Na závěr týdne jsme se vypravili na návštěvu skládky, kde nám podal odborný výklad pan Koprna. Děti zajímalo, kolik je na skládce odpadků, jak dlouho se může skládka naplňovat, jaké odpadky na skládce najdeme a hlavně jestli se v té hromadě odpadků nenašel nějaký poklad. Děti byly ujištěny, že poklad se opravdu nenašel, ale takovým pokladem pro skládku je kompaktor, stroj, který skládku obhospodařuje. Celý týden jsme si s tématem „Ekologie“ opravdu užili. Děti se naučily třídit odpad, získaly povědomí o tom, proč musí být naše Země „čistá“ a musíme se o ni starat. Můžeme jen doufat a přát si, aby jim toto předsevzetí „starat se o naši Zemi“ vydrželo až do dospělosti.


Petra Kertysová, Šárka Ježová


 


-red-