Škola venku! V květnu oslaví svátek školní zahrady

České školy se mohou letos v květnu již podruhé připojit k celosvětové kampani Měsíc školních zahrad, která chce upoutat širší pozornost na školní zahrady, hřiště a dvorky. Záměrem této inciativy je, aby se prostředí venku – za okny školy – stalo nedílnou součástí života pedagogů i jejich žáků.


„Chceme povzbudit školy a učitele, aby s dětmi aktivně trávili čas venku a objevili pestré možnosti, které jim venkovní prostředí nabízí k výuce, odpočinku i setkávání,“ vzkazují Nadace Proměny Karla Komárka, vzdělávací centrum Tereza a střediska ekologické výchovy Chaloupky a Lipka, partneři Měsíce školních zahrad v České republice.


Význam školních zahrad pro zdravý a všestranný rozvoj dětí celosvětově roste. Okruh míst, kde se mohou děti mimo školu volně pohybovat a objevovat svět, se totiž za posledních 100 let značně zúžil. Z rozsáhlého výzkumu České děti venku, který v roce 2016 realizovala Nadace Proměny Karla Komárka, navíc vyplývá, že typický český školák stráví ve všední den na internetu, hraním her nebo sledováním televize dvaapůlkrát více času než venku. Výzkum také ukázal, že během výuky se dnes ven dostane jen menšina dětí (nejčastěji na hřiště, v 8 % případů). Smyslem Měsíce školních zahrad je upozornit na řešení, která mohou tento trend změnit. „Škola může množství i kvalitu času, který děti tráví venku, významně ovlivnit. Klíčová je míra propojení venkovního prostředí s jejím každodenním životem a vzdělávacím programem. Tohle u nás zatím bohužel moc nefunguje – chybí lepší povědomí o výhodách pro děti, samotné učitele a v důsledku i pro rodiče, není ani dostatečná podpora shora,“ říká Jitka Přerovská z Nadace Proměny. „V první řadě chceme školám říct, že v tom nejsou samy. Uvědomujeme si, že jsou pod velkým tlakem, připojení ke kampani je proto velmi jednoduché: stačí dát o sobě vědět. Propojení těch, kdo už benefity ,školy venku‘ znají, nebo dokonce běžně využívají, s těmi, kdo jsou na samém začátku, je základem pro nastartování větších změn.“ Jak o sobě dát vědět, a také potřebnou dávku inspirace a praktických informací, najdete na webu kampaně: www.mesicskolnichzahrad.cz.  

Co školám vzkazují a doporučují partneři Měsíce školních zahrad? 

„Bylo by krásné učit venku pravidelně, využívat nejbližší okolí k hrám i učení a mít navíc podporu vedení školy i rodičů. Někdy je ale náročné vše zvládnout hned. Kampaň je ideální příležitost, jak pomalu objevovat s dětmi cestu ven, navíc s podporou zapojených organizací i aktivních učitelů.“ Vzdělávací centrum Tereza

„Představte si zpocené děti a učitele ve vydýchaných místnostech, kde je v půlce května na padnutí, nebo to, jak se učitel marně snaží zatemnit místnost, aby dětem promítl film o hmyzu nebo stromech z české přírody. A pak si představte učitele s dětmi venku – pod stromem, v zahradě, parku, altánu –, kde je učí všechno. Snad neexistuje látka, která by se nutně musela učit jen uvnitř školy.“ Chaloupky o.p.s.

„Školní zahrada je přírodní učebna, která nabízí místo k bádání, učení, poznávání světa kolem nás a také k rozvoji osobnosti tím nejpřirozenějším způsobem. Nemusí být pouze místem pro výuku pěstitelských prací, naopak toho může nabídnout mnohem více! Věříme, že ji budete chtít využívat ve všech předmětech a po celý rok!“ Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání

„Skutečný svět výzev a poznání začíná hned pod školními okny. Stačí ho objevit a uvědomit si jeho mnohdy nedoceněný význam. Zahrada je navíc svět, který můžete plně přizpůsobit potřebám své školy. Oslavujte už proto skutečnost, že školní zahradu, dvůr nebo hřiště máte. Jinde ve světě to vůbec není samozřejmost.“ Nadace Proměny Karla Komárka

Iniciativa Měsíc školních zahrad, která propojuje školy už ve 22 zemích světa, vzešla od Mezinárodní asociace školních hřišť a zahrad (ISGA). ISGA sdružuje odborníky na vzdělávání, architekty, zástupce neziskovek i univerzit z více než dvaceti zemí světa, kteří usilují o proměnu charakteru školních zahrad tak, aby dětem zajišťovaly lepší prostředí pro hru a učení. Nadace Proměny Karla Komárka je členem ISGA. 


Měsíc školních zahrad v loňském roce pomohl desítkám škol, učitelům i dětem být v květnu více venku. Jak se připojit k letošní oslavě? Informace, inspiraci a podporu najdete na: www.mesicskolnichzahrad.cz.


-red-