Reforma financování škol aktuálně

Od kdy bude zaváděna reforma financování regionálního školství? Na základě přechodného ustanovení novely školského zákona budou školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí financovány podle nových pravidel od 1. ledna 2020, přestože samotná novela školského zákona nabyla v příslušných pasážích týkajících se reformy financování účinnosti již dnem 1. září 2018, aby mohla být reforma jako taková s předstihem připravována. 

Jak budou financovány školy a školská zařízení ve školním roce 2019/20? Bude se jednat o přechodový školní rok, kdy v období září až prosinec 2019 budou školy a školská zařízení financovány jako doposud, tj. normativně na dítě, žáka, studenta prostřednictvím krajských normativů. V tomto období bude pokračovat rozvojový program pro mateřské školy na finanční pokrytí překryvu učitelek a případné rozšíření provozu a rozvojový program na vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin. Informace k těmto rozvojovým programům budou na webových stránkách MŠMT. Dále pak na toto období MŠMT vyhlásí také rozvojový program pro základní a střední školy k zajištění větší míry dělení hodin, které v souladu s právními předpisy ředitelé těchto škol nastaví. Tento rozvojový program zajistí plynulý přechod ze stávajícího na nový systém financování. Od ledna 2020 pak budou školy a školská zařízení financovány podle nového způsobu financování. 

MŠMT ČR

-red-