Děti z tloušťky nevyrostou, prevencí je pravidelný pohyb

Často slýcháme, že „děti z tloušťky vyrostou“, což je samozřejmě nesmysl. „Naopak – na tloušťku se zakládá právě v nejmladším věku. Za zvláště rizikové období považují odborníci nástup do školy, kdy děti tráví mnohem více času sezením v lavici a při učení ve srovnání s ‚hravou‘ dobou v mateřské školce, druhé rizikové období pak přichází v pubertě.

Zároveň je právě v raném věku důležité nepromeškat období, kdy se u dětí utvářejí návyky a kdy přebírají životní styl svých rodičů. Pokud se v tuto dobu naučí, že pravidelný pohyb do života přirozeně patří, určitě nebudou muset v pozdějším věku bojovat s obezitou,“ říká Kristýna Přibylová, zakladatelka projektu specializovaných dětských tělocvičen Monkey’s Gym.

Důležitá je pravidelnost 

Například podle jedné studie SZU trpělo v roce 2016 v České republice obezitou asi 10 % českých dětí, přičemž k největšímu nárůstu docházelo mezi 5. a 9. rokem, tedy v období, kdy by měly být nejčipernější (http://www.szu.cz/publikace/studie-zdravi-deti-2016). Z těchto neradostných výsledků vyplývá, že jakýkoli pohyb dětí je chvályhodný a rozhodně má smysl ho podporovat. Nicméně nejprospěšnější je pro ně pravidelný pohyb pod odborným vedením. „Pohybové aktivity dětí můžeme rozdělit na ‚přirozené‘ a „vedené‘. Přirozený pohyb, tedy ten, který děti tráví s rodiči venku, na hřišti, v herně, na procházce, na kole či v lese, se dá provozovat vždy, když na něj děti ‚mají čas‘, a nemá žádná přesně daná pravidla. Oproti tomu ‚vedený‘ pohyb svá pravidla má,“ vysvětluje Kristýna Přibylová.

-red-