Týden zdraví

První den našeho týdne zdraví jsme zahájili besedou s nevidomým a částečně nedoslýchavým panem Holbou, který nás navštívil se svým vodícím psem jménem Amy. Druhý den předškoláci besedovali s ambasadorem VZP panem Krupou na invalidním vozíčku (projekt VZPoura dětským úrazům).

Třetí den děti navštívily akce dvě. Jedna byla určena pro předškoláky a byla o zdravé stravě a zdravém životním stylu – „Jak se Zdravík skamarádil s Jedlíkem“ (projekt Zkus to zdravě), malé děti si povídání o ovoci a zelenině zpestřily vlastnoruční výrobou čerstvých džusíků. Den čtvrtý byl v rámci oslavy Dne zdraví – již potřetí jsme odpoledne uvítali v naší MŠ milé hosty z ČČK, Adry, Kafiry a Vodní záchranné služby z našeho města Frýdku-Místku. Poslední den, pátý, nás navštívila dentální hygienistka paní Kuchařová, která děti učila, jak mají o své zoubky pečovat a co jíst, aby je měly zdravé.

Věříme, že si naše děti budou svého zdraví vážit stejně jako hosté, kteří nás navštívili a podělili se s námi o své cenné zkušenosti, poznatky a dovednosti.

Lenka Izsóvá, ved. uč.

MŠ Anenská, odlouč. prac. MŠ J. Trnky, Frýdek-Místek

-red-